Číslo paragrafu: 2411

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:SEDMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):ÚCTA K OSOBÁM A JEJICH MAJETKU
2. podnadpis:RESPEKTOVÁNÍ MAJETKU DRUHÝCH
Smlouvy podléhající směnné (komutativní) spravedlnosti, která upravuje výměny mezi osobami a mezi institucemi při plném respektování jejich práv. Směnná spravedlnost přísně zavazuje; požaduje zachování vlastnických práv, zaplacení dluhů a splnění svobodně přijatých závazků. Bez směnné spravedlnosti je nemožná jakákoliv jiná forma spravedlnosti. Je třeba rozlišovat směnnou spravedlnost a zákonnou spravedlnost, která se týká toho, co občan právem dluží společenství, a distributivní spravedlnost, která stanoví, co dluží společenství občanům podle jejich přínosu a jejich potřeb.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1807 -  bližní, ctnosti, ctnosti-lidské, ctnosti-základní, náboženství

Vybrané dle klíčových slov:

2450 - krádež, láska , láska-k bližnímu , bližní  
2451 - krádež, láska , láska-k bližnímu , bližní  
2453 - krádež, láska , láska-k bližnímu , bližní  
2454 - krádež, láska , láska-k bližnímu , bližní  
2410 - krádež, láska , láska-k bližnímu , sliby , smlouvy
2455 - krádež, láska , láska-k bližnímu , zotročování , bližní
2403 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , rozvoj-společnosti
2404 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , prozřetelnost
2405 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , solidarita
2408 - krádež, láska , láska-k bližnímu , potrava-materiální , rozum
2412 - krádež, láska , láska-k bližnímu , nespravedlnost , obecné blaho
2416 - krádež, láska , láska-k bližnímu , laskavost , péče o zvířata
2417 - krádež, láska , láska-k bližnímu , péče o zvířata , potrava-materiální
2437 - krádež, láska , láska-k bližnímu , národy , rozvoj-společnosti
2440 - krádež, láska , láska-k bližnímu , národy , přírodní pohromy
2441 - krádež, láska , láska-k bližnímu , národy , rozvoj-hospodářský
2452 - krádež, láska , láska-k bližnímu , lidské pokolení , soukromé vlastnictví
2438 - krádež, kultura , láska , láska-k bližnímu , národy
2456 - krádež    
2457 - krádež, péče o zvířata