Číslo paragrafu: 2407

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:SEDMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):ÚCTA K OSOBÁM A JEJICH MAJETKU
Respektování lidské důstojnosti v hospodářských záležitostech vyžaduje praktické uplatňování ctnosti mírnosti, aby se krotilo lpění na věcech tohoto světa, a ctnosti spravedlnosti, aby bylo bližnímu podle práva dáváno to, co mu náleží; rovněž pak uskutečňování vzájemné lidské solidarity, a to podle zlatého pravidla a velkomyslnosti Pána, který „ačkoli bohatý, stal se pro nás chudým“, abychom „zbohatli z jeho chudoby“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1809 -  ctnosti, ctnosti-lidské, ctnosti-základní, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, mírnost 1807 -  bližní, ctnosti, ctnosti-lidské, ctnosti-základní, náboženství 1839 -  ctnosti    

Vybrané dle klíčových slov:

2401 - bližní, krádež , láska , láska-k bližnímu , soukromé vlastnictví
2281 - bližní, láska , láska-k bližnímu , národy , přirozenost-lidská
2415 - bližní, Bůh-Stvořitel , krádež , láska , láska-k bližnímu
2212 - bližní, církev-matka , láska , láska-k bližnímu , příbuzenství
2284 - bližní, člověk-důstojnost , láska , láska-k bližnímu , pohoršení
2302 - bližní, hněv , láska , láska-k bližnímu , mír
1789 - bližní, dobro , láska , svědomí , úsudek svědomí
2100 - bližní, duch , láska , láska-k Bohu , milosrdenství
2055 - bližní, Boží-přikázání , desatero , láska , láska-k bližnímu
2067 - bližní, církev , desatero , láska , láska-k bližnímu
1822 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , láska , přikázání
2117 - bližní, čarodějnictví , démoni , láska , láska-k Bohu
1878 - bližní, lidské společenství , povolání , láska-k bližnímu , poslání
1825 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , chudí , láska
2196 - bližní, cizoložství , duch , Izrael , láska
1932 - bližní, lidské společenství , povinnosti , sociální spravedlnost , láska-k bližnímu
1849 - bližní, hříchy , pokušení , rozum , solidarita
1658 - bližní, celibát , chudí , liturgické slavnosti , liturgie
1706 - bližní, člověk , člověk-Boží obraz , hlas-Boží , přirozený mravní zákon
1752 - bližní, dobro , mravnost , úmysly , život-mravní