Číslo paragrafu: 2406

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:SEDMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):VŠEOBECNÉ URČENÍ POZEMSKÝCH STATKŮ A SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ MAJETKU
Státní moc ,á právo a povinnost řídit oprávněné užívání práva na vlastnictví ve prospěch obecného dobra.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1903 -  autorita, lidské společenství , občané, povinnosti, svědomí

Vybrané dle klíčových slov:

2234 - autorita, láska , láska-k bližnímu , společnost občanská , veřejná moc
2308 - autorita, láska , láska-k bližnímu , mír , obrana-oprávněná
2316 - autorita, láska , láska-k bližnímu , mír , násilí
2429 - autorita, hospodářská činnost , krádež , láska , láska-k bližnímu
2266 - autorita, dobrovolnost , láska , láska-k bližnímu , obecné blaho
2199 - autorita, děti , láska , láska-k bližnímu , matka
1897 - autorita, lidské společenství , obecné blaho , blahobyt , společnost občanská
2273 - autorita, Bůh-Stvořitel , embryo , láska , láska-k bližnímu
2420 - autorita, církev , církev-sociální nauka , dobra-časná , krádež
1880 - autorita, čas , hřivny , lidské společenství , obecné blaho
1898 - autorita, lidské společenství , společnost občanská   
1899 - autorita, lidské společenství , mravní-řád , odsouzení , řád-mravní
1900 - autorita, laskavost , lidské společenství , občané, povinnosti , poslušnost
1901 - autorita, lidská práva , lidské společenství , národy , občané, povinnosti
1902 - autorita, lidské společenství , násilí , občané, povinnosti , odpovědnost
1903 - autorita, lidské společenství  , občané, povinnosti , svědomí
1904 - autorita, lidské společenství  , občané, povinnosti , právo
1919 - autorita, lidské společenství , společnost občanská   
1921 - autorita, lidské společenství , společnost občanská   
1930 - autorita, člověk , člověk-důstojnost , lidská práva , lidské společenství