Číslo paragrafu: 236

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:OTEC
Podnadpis (římská čísla):"VE JMÉNU OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO"
Církevní otcové rozlišují mezi „teologií“ a „ekonomií“; prvním termínem označují tajemství vnitřního života trojjediného Boha a druhým všechna Boží díla, jimiž se Bůh zjevuje a sdílí svůj život. Skrze „ekonomii“ je nám zjevena „teologie“; ale též „teologie“ zase osvětluje celou „ekonomii“. Boží díla zjevují, kým je Bůh sám v sobě; a naopak tajemství jeho vnitřního bytí osvětluje chápání všech jeho děl. Podobně je tomu i mezi lidskými osobami. Osoba se projevuje svými činy, a čím lépe známe nějakou osobu, tím lépe chápeme její činy.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1066 -  ekonomie spásy (božská), Nejsvětější Trojice, dějiny-spásy, liturgie, svět-spása 259 -  ekonomie spásy (božská), Nejsvětější trojice, křesťané, křesťanský život, společenství

Vybrané dle klíčových slov:

490 - církevní otcové, Eva , Maria-matka Boží , souhlas-Mariin , anděl-Gabriel
1557 - církevní otcové, duchovní dary , kněží , svátost kněžství , svátosti
2181 - církevní otcové, Den Páně , dispenz , eucharistická oběť , eucharistie
2697 - církevní otcové, čas , modlitba , modlitby-křesťanské , život-modlitby
2705 - církevní otcové, duch , modlitba , modlitby-rozjímavé , rozjímání
249 - Nejsvětější Trojice, církev-učitelský úřad , spisy apoštolské , křest , modlitby-církve
257 - Nejsvětější Trojice, dějiny-spásy , blaženost , láska , spása
261 - Nejsvětější Trojice, tajemství-víry , víra , život-křesťanský , poznání
264 - Nejsvětější Trojice, božské osoby , trinitární teologie , Duch svatý , počátek
266 - Nejsvětější Trojice, podstata , božské osoby , jediné božství  
267 - Nejsvětější Trojice, jediné božství , božská ekonomie , božské osoby , vtělení
8 - katecheze, církevní otcové , vzor katecheze   
1605 - Bůh-Stvořitel, církevní otcové , láska , láska-manželská , matka
1616 - církev-nevěsta Kristova, církevní otcové , láska , láska-manželská , matka
2066 - církev, církevní otcové , dějiny , desatero , katechismy
2179 - autorita církve, církevní otcové , Den Páně , eucharistická oběť , eucharistie
2733 - askeze, církevní otcové , modlitba , omrzelost , slabost
178 - víra, Nejsvětější Trojice , Otec , Syn , Duch svatý
235 - Boží-plán (spásy), Nejsvětější Trojice , tajemství , církev , učení křesťanské
253 - jednota-božská, Nejsvětější Trojice , přirozenost-božská , bohové , trinitární teologie