Číslo paragrafu: 2347

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ŠESTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):POVOLÁNÍ K ČISTOTĚ
2. podnadpis:BEZVÝHRADNÉ SEBEDAROVÁNÍ
Ctnost čistoty rozkvétá v přátelství. Ukazuje učedníkovi, jak následovat a napodobovat toho, který si nás vyvolil za své přátele, který se nám zcela daroval a dává nám účast na svém božském životě. Čistota je příslibem nesmrtelnosti. Čistota se zvláště projevuje v přátelství k bližnímu. Přátelství je velké dobro pro všechny, ať je pěstováno mezi osobami stejného nebo rozdílného pohlaví. Vede k duchovnímu společenství.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

374 -  člověk, přátelství-s Bohem, ráj, Bůh-Stvořitel, nové stvoření

Vybrané dle klíčových slov:

2353 - čistota, dobro , láska , láska-k bližnímu , mládí
2343 - čistota, dobro , integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu
2354 - čistota, dobro , intimita člověka , láska , láska-k bližnímu
2339 - čistota, dobro , integrita-osobnosti , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , láska
2337 - čistota, láska , láska-k bližnímu , pohlavnost , sexualita
2348 - čistota, láska , láska-k bližnímu , povolání-Izraele , rozvoj-hospodářský
2350 - čistota, láska , láska-k bližnímu , manželství , povolání-Izraele
2355 - čistota, láska , láska-k bližnímu , pohoršení , prostituce
2394 - čistota, láska , láska-k bližnímu , povolání-Izraele , sexualita
2395 - čistota, láska , láska-k bližnímu , sexualita , bližní
2338 - čistota, integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu , sexualita
2351 - čistota, chlípnost , láska , láska-k bližnímu , sexualita
2357 - čistota, homosexualita , láska , láska-k bližnímu , přirozený mravní zákon
2358 - čistota, homosexualita , láska , láska-k bližnímu , násilí
2359 - čistota, homosexualita , láska , láska-k bližnímu , modlitba
2396 - čistota, homosexualita , láska , láska-k bližnímu , masturbace
2342 - čistota, horlivost , integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu
2344 - čistota, integrita-osobnosti , kultura , láska , láska-k bližnímu
2345 - čistota, integrita-osobnosti , křest , láska , láska-k bližnímu
2356 - čistota, integrita-osobnosti , krvesmilstvo , láska , láska-k bližnímu