Číslo paragrafu: 2346

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ŠESTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):POVOLÁNÍ K ČISTOTĚ
2. podnadpis:BEZVÝHRADNÉ SEBEDAROVÁNÍ
Láska je formou všech ctností. Čistota se pod jejím vlivem jeví jako škola osobního dávání se. Sebeovládání je zaměřeno na dar sebe sama. Čistota vede toho, kdo ji žije, aby se stal bližnímu svědkem Boží věrnosti a něžné lásky.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1827 -  ctnosti, ctnosti-božské, dokonalost, láska  210 -  JHVH, Boží-věrnost, Bůh-milosrdný, Izrael, zlaté tele

Vybrané dle klíčových slov:

346 - Boží-věrnost, smlouva , stvoření (proces) , zákony , Bůh-stvořitel
1640 - Boží-věrnost, lidské úkony , manželská smlouva , manželství-nerozlučitelnost , moudrost
2465 - Boží-věrnost, povolání , pramen-pravdy , pravda , život-křesťanský
2474 - Boží-věrnost, krev , pravda , život-v pravdě , věrnost-Boží
2337 - čistota, láska , láska-k bližnímu , pohlavnost , sexualita
2348 - čistota, láska , láska-k bližnímu , povolání-Izraele , rozvoj-hospodářský
2350 - čistota, láska , láska-k bližnímu , manželství , povolání-Izraele
2355 - čistota, láska , láska-k bližnímu , pohoršení , prostituce
2394 - čistota, láska , láska-k bližnímu , povolání-Izraele , sexualita
2395 - čistota, láska , láska-k bližnímu , sexualita , bližní
2338 - čistota, integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu , sexualita
2347 - čistota, dobro , láska , láska-k bližnímu , nesmrtelnost
2351 - čistota, chlípnost , láska , láska-k bližnímu , sexualita
2353 - čistota, dobro , láska , láska-k bližnímu , mládí
2357 - čistota, homosexualita , láska , láska-k bližnímu , přirozený mravní zákon
2358 - čistota, homosexualita , láska , láska-k bližnímu , násilí
2359 - čistota, homosexualita , láska , láska-k bližnímu , modlitba
2396 - čistota, homosexualita , láska , láska-k bližnímu , masturbace
2342 - čistota, horlivost , integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu
2343 - čistota, dobro , integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu