Číslo paragrafu: 2343

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ŠESTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):POVOLÁNÍ K ČISTOTĚ
2. podnadpis:INTEGRITA OSOBY
Čistota má své zákony růstu, který prochází úseky poznamenanými nedokonalostí a příliš často hříchem. Ctnostný a čistý člověk „je bytost, která svými četnými svobodnými rozhodnutími den ze dne sebe samu utváří. Proto člověk poznává, miluje a uvádí ve skutek mravní dobro podle stupně svého vlastního růstu“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2223 -  chyby, láska, láska-k bližnímu, odpovědnost, otec

Vybrané dle klíčových slov:

2339 - čistota, dobro , integrita-osobnosti , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , láska
2347 - čistota, dobro , láska , láska-k bližnímu , nesmrtelnost
2353 - čistota, dobro , láska , láska-k bližnímu , mládí
2354 - čistota, dobro , intimita člověka , láska , láska-k bližnímu
2338 - čistota, integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu , sexualita
2344 - čistota, integrita-osobnosti , kultura , láska , láska-k bližnímu
2345 - čistota, integrita-osobnosti , křest , láska , láska-k bližnímu
2356 - čistota, integrita-osobnosti , krvesmilstvo , láska , láska-k bližnímu
2337 - čistota, láska , láska-k bližnímu , pohlavnost , sexualita
2348 - čistota, láska , láska-k bližnímu , povolání-Izraele , rozvoj-hospodářský
2350 - čistota, láska , láska-k bližnímu , manželství , povolání-Izraele
2355 - čistota, láska , láska-k bližnímu , pohoršení , prostituce
2394 - čistota, láska , láska-k bližnímu , povolání-Izraele , sexualita
2395 - čistota, láska , láska-k bližnímu , sexualita , bližní
2342 - čistota, horlivost , integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu
2351 - čistota, chlípnost , láska , láska-k bližnímu , sexualita
2357 - čistota, homosexualita , láska , láska-k bližnímu , přirozený mravní zákon
2358 - čistota, homosexualita , láska , láska-k bližnímu , násilí
2359 - čistota, homosexualita , láska , láska-k bližnímu , modlitba
2396 - čistota, homosexualita , láska , láska-k bližnímu , masturbace