Číslo paragrafu: 2338

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ŠESTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):POVOLÁNÍ K ČISTOTĚ
2. podnadpis:INTEGRITA OSOBY
Čistá osoba uchovává všechny síly života a lásky, které jsou v ní, nedotčené. Taková integrita zabezpečuje jednotu osoby; vzpírá se každému chování, které by ji zraňovalo. Nepřipouští ani dvojí život, ani dvojsmyslnou řeč.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2344 - čistota, integrita-osobnosti , kultura , láska , láska-k bližnímu
2345 - čistota, integrita-osobnosti , křest , láska , láska-k bližnímu
2356 - čistota, integrita-osobnosti , krvesmilstvo , láska , láska-k bližnímu
2395 - čistota, láska , láska-k bližnímu , sexualita , bližní
2337 - čistota, láska , láska-k bližnímu , pohlavnost , sexualita
2394 - čistota, láska , láska-k bližnímu , povolání-Izraele , sexualita
2348 - čistota, láska , láska-k bližnímu , povolání-Izraele , rozvoj-hospodářský
2350 - čistota, láska , láska-k bližnímu , manželství , povolání-Izraele
2355 - čistota, láska , láska-k bližnímu , pohoršení , prostituce
2342 - čistota, horlivost , integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu
2343 - čistota, dobro , integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu
2339 - čistota, dobro , integrita-osobnosti , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , láska
2351 - čistota, chlípnost , láska , láska-k bližnímu , sexualita
2347 - čistota, dobro , láska , láska-k bližnímu , nesmrtelnost
2353 - čistota, dobro , láska , láska-k bližnímu , mládí
2357 - čistota, homosexualita , láska , láska-k bližnímu , přirozený mravní zákon
2358 - čistota, homosexualita , láska , láska-k bližnímu , násilí
2359 - čistota, homosexualita , láska , láska-k bližnímu , modlitba
2396 - čistota, homosexualita , láska , láska-k bližnímu , masturbace
2354 - čistota, dobro , intimita člověka , láska , láska-k bližnímu