Číslo paragrafu: 233

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:OTEC
Podnadpis (římská čísla):"VE JMÉNU OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO"
Křesťané jsou křtěni „ve jménu“, a nikoliv „ve jménech“ Otce i Syna i Ducha svatého; je totiž jen jeden Bůh, všemohoucí Otec a jeho jednorozený Syn a Duch svatý: Nejsvětější Trojice.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

200 - Bůh-jediný, Stará smlouva , vyznání víry , přirozenost-božská , podstata
256 - křest, Nejsvětější trojice , katechumeni , víra , sv.Řehoř Naziánský
232 - křest, křesťané , Nejsvětější trojice , víra  
265 - křest, milost , Nejsvětější Trojice , temnota , víra
189 - křest, vyznání víry , božské osoby , pravdy-víry , Nejsvětější Trojice
537 - křest, Ježíš Kristus-křest , křesťané , narození-z Boha , Boží-děti
978 - křest, odpuštění-hříchů , hřích , slabost , žádostivost
1002 - křest, vzkříšení-mrtvých , křesťanský život , ekonomie spásy (božská)-křest , poslední den
1225 - křest, utrpení Ježíše Krista  , vykoupení , život-nový
1229 - křest, obrácení , vyznání víry , vylití Ducha svatého  
1232 - křest, uvedení do křesťanského života , různost kultur , iniciace , život-křesťanský
1233 - křest, biřmování , eucharistie , uvedení do křesťanského života  
1236 - křest, mystagogie , Boží slovo , svátost víry  
1242 - křest, liturgie-východní , liturgie-římská , pomazání , obřady latinské
1249 - křest, křest-dospělých , život-víry , církev-matka  
1255 - křest, rodiče , život-křesťanský , církev  
1259 - křest, touha-po Bohu , hříchy-lítost   
1261 - křest, křest-dětí , cesta ke spáse , děti  
1264 - křest, žádostivost , bolest , slabost , odpuštění-hříchů
1267 - křest, Boží-lid , církev-Tělo Kristovo , Nová smlouva , kultura