Číslo paragrafu: 2287

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:PÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):RESPEKTOVÁNÍ DŮSTOJNOSTI OSOB
2. podnadpis:ÚCTA K DUŠI DRUHÉHO: POHORŠENÍ
Kdo užívá moci, kterou má k dispozici, takovým způsobem, že nutí jednat špatně, je vinen pohoršením a je odpovědný za zlo, které přímo nebo nepřímo podporoval. „Není možné, aby nepřišla pohoršení, ale běda tomu, od koho pocházejí!“ (Lk 17,1).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2286 - láska, láska-k bližnímu , pohoršení , život-lidský , život-křesťanský
2326 - láska, láska-k bližnímu , pohoršení , bližní  
2318 - láska, láska-k bližnímu , život-lidský , bližní , integrita-osobnosti
2319 - láska, láska-k bližnímu , život-lidský , bližní , integrita-osobnosti
2257 - láska, láska-k bližnímu , bližní   
2280 - láska, láska-k bližnímu , sebevražda , život-lidský , bližní
2283 - láska, láska-k bližnímu , sebevražda , život-lidský , bližní
2290 - láska, láska-k bližnímu , zdraví , život-lidský , bližní
2253 - láska, láska-k bližnímu , povolání , bližní , poslání
2254 - láska, láska-k bližnímu , veřejná moc , bližní , stát
2320 - láska, láska-k bližnímu , zabití , bližní , vražda
2325 - láska, láska-k bližnímu , sebevražda , bližní  
2328 - láska, láska-k bližnímu , válka , bližní  
2329 - láska, láska-k bližnímu , zbrojení , bližní  
2295 - láska, láska-k bližnímu , vědecké bádání , vědecké pokusy , život-lidský
2296 - láska, láska-k bližnímu , transplantace , vědecké bádání , život-lidský
2299 - láska, láska-k bližnímu , smrt-křesťanská , umírající , život-lidský
2222 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , bližní
2250 - láska, láska-k bližnímu , manželství , život-šťastný , bližní
2255 - láska, láska-k bližnímu , občané, povinnosti , tajemství-víry , bližní