Číslo paragrafu: 2286

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:PÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):RESPEKTOVÁNÍ DŮSTOJNOSTI OSOB
2. podnadpis:ÚCTA K DUŠI DRUHÉHO: POHORŠENÍ
Pohoršení může být vyvoláno zákonem nebo institucemi, módou nebo veřejným míněním. Vinni pohoršením se pak stávají ti, kteří zavádějí zákony nebo společenské struktury, jež vedou k úpadku mravů a zkáze náboženského života nebo ke „společenským poměrům, které přímo či nepřímo ztěžují a téměř znemožňují křesťanské jednání ve shodě s přikázáními“. Podobně je tomu u podnikatelů, kteří vydávají předpisy, jež navádějí k podvodu, u učitelů, kteří „dráždí své žáky ke vzdoru“, nebo u těch, kteří tím, že manipulují veřejné mínění, odvracejí od mravních hodnot.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1887 -  lidské společenství, společnost občanská, lidské společenství, občané, povinnosti  2498 -  autorita, hromadné sdělovací prostředky, informace, mravnost, pravda

Vybrané dle klíčových slov:

2287 - láska, láska-k bližnímu , pohoršení , život-lidský , bližní
2326 - láska, láska-k bližnímu , pohoršení , bližní  
2318 - láska, láska-k bližnímu , život-lidský , bližní , integrita-osobnosti
2319 - láska, láska-k bližnímu , život-lidský , bližní , integrita-osobnosti
2280 - láska, láska-k bližnímu , sebevražda , život-lidský , bližní
2283 - láska, láska-k bližnímu , sebevražda , život-lidský , bližní
2290 - láska, láska-k bližnímu , zdraví , život-lidský , bližní
2295 - láska, láska-k bližnímu , vědecké bádání , vědecké pokusy , život-lidský
2296 - láska, láska-k bližnímu , transplantace , vědecké bádání , život-lidský
2299 - láska, láska-k bližnímu , smrt-křesťanská , umírající , život-lidský
2202 - láska, láska-k bližnímu , manželství , matka , muž a žena
2204 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , víra-teologální ctnost
2206 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , spolupráce-rodičů
2207 - láska, láska-k bližnímu , povolání , rodina , rodina-rodina a společnost
2208 - láska, láska-k bližnímu , mládí , rodina , rodina-rodina a společnost
2209 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodina-rodina a společnost , společnost občanská
2221 - láska, láska-k bližnímu , plodnost , rodiče-povinnosti , rodina
2222 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , bližní
2225 - láska, láska-k bližnímu , manželství , rodiče-povinnosti , rodina
2227 - láska, láska-k bližnímu , nespravedlnost , rodiče-povinnosti , rodina