Číslo paragrafu: 2283

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:PÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):ÚCTA K LIDSKÉMU ŽIVOTU
2. podnadpis:SEBEVRAŽDA
Nad věčnou spásou osob, které se usmrtily, se nemá zoufat. Bůh jim může dát příležitost pro spasitelnou lítost cestami, které zná jen on sám. Za osoby, které si sáhly na život, se církev modlí.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1037 -  předurčení, peklo, svoboda, modlitba-za hříšníky, pokání

Vybrané dle klíčových slov:

2280 - láska, láska-k bližnímu , sebevražda , život-lidský , bližní
2325 - láska, láska-k bližnímu , sebevražda , bližní  
2318 - láska, láska-k bližnímu , život-lidský , bližní , integrita-osobnosti
2319 - láska, láska-k bližnímu , život-lidský , bližní , integrita-osobnosti
2257 - láska, láska-k bližnímu , bližní   
2287 - láska, láska-k bližnímu , pohoršení , život-lidský , bližní
2290 - láska, láska-k bližnímu , zdraví , život-lidský , bližní
2286 - láska, láska-k bližnímu , pohoršení , život-lidský , život-křesťanský
2253 - láska, láska-k bližnímu , povolání , bližní , poslání
2254 - láska, láska-k bližnímu , veřejná moc , bližní , stát
2320 - láska, láska-k bližnímu , zabití , bližní , vražda
2326 - láska, láska-k bližnímu , pohoršení , bližní  
2328 - láska, láska-k bližnímu , válka , bližní  
2329 - láska, láska-k bližnímu , zbrojení , bližní  
2282 - láska, láska-k bližnímu , mládí , odpovědnost , sebevražda
2295 - láska, láska-k bližnímu , vědecké bádání , vědecké pokusy , život-lidský
2296 - láska, láska-k bližnímu , transplantace , vědecké bádání , život-lidský
2299 - láska, láska-k bližnímu , smrt-křesťanská , umírající , život-lidský
2222 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , bližní
2250 - láska, láska-k bližnímu , manželství , život-šťastný , bližní