Číslo paragrafu: 2266

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:PÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):ÚCTA K LIDSKÉMU ŽIVOTU
2. podnadpis:OPRÁVNĚNÁ OBRANA
Nutnosti hájit obecné dobro společnosti odpovídá snaha státu, aby omezoval šíření takových způsobů jednání, které poškozují lidská práva a základní normy občanské společnosti. Právoplatná veřejná moc má právo i povinnost ukládat tresty přiměřené závažnosti provinění. Prvním cílem trestu je napravit nepořádek způsobený vinou. Když jej viník dobrovolně přijme, může mít trest smírnou hodnotu. Kromě toho je cílem trestu obrana veřejného pořádku a bezpečnost osob. Konečně má trest léčebnou hodnotu: podle možnosti má přispívat k nápravě viníka.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1449 -  svátost pokání a smíření, rozhřešení-svátostná formule, smíření-s Bohem, velikonoční oběť 

Vybrané dle klíčových slov:

2234 - autorita, láska , láska-k bližnímu , společnost občanská , veřejná moc
2308 - autorita, láska , láska-k bližnímu , mír , obrana-oprávněná
2316 - autorita, láska , láska-k bližnímu , mír , násilí
2406 - autorita, krádež , láska , láska-k bližnímu , obecné blaho
2199 - autorita, děti , láska , láska-k bližnímu , matka
1897 - autorita, lidské společenství , obecné blaho , blahobyt , společnost občanská
2273 - autorita, Bůh-Stvořitel , embryo , láska , láska-k bližnímu
2429 - autorita, hospodářská činnost , krádež , láska , láska-k bližnímu
1880 - autorita, čas , hřivny , lidské společenství , obecné blaho
1898 - autorita, lidské společenství , společnost občanská   
1899 - autorita, lidské společenství , mravní-řád , odsouzení , řád-mravní
1900 - autorita, laskavost , lidské společenství , občané, povinnosti , poslušnost
1901 - autorita, lidská práva , lidské společenství , národy , občané, povinnosti
1902 - autorita, lidské společenství , násilí , občané, povinnosti , odpovědnost
1903 - autorita, lidské společenství  , občané, povinnosti , svědomí
1904 - autorita, lidské společenství  , občané, povinnosti , právo
1919 - autorita, lidské společenství , společnost občanská   
1921 - autorita, lidské společenství , společnost občanská   
1930 - autorita, člověk , člověk-důstojnost , lidská práva , lidské společenství
1951 - autorita, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus-Vykupitel , mravní-zákon , podřízenost-Bohu