Číslo paragrafu: 2263

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:PÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):ÚCTA K LIDSKÉMU ŽIVOTU
2. podnadpis:OPRÁVNĚNÁ OBRANA
Oprávněná obrana osob a společností netvoří výjimku ze zákazu usmrcení nevinného, jež znamená svévolnou vraždu. „Z osobní obrany mohou vzejít dva důsledky, prvním z nich je uchování vlastního života; zatímco druhým je zabití útočníka … Jen první je chtěné, druhé nikoliv.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1737 -  matka, svíce   

Vybrané dle klíčových slov:

2321 - láska, láska-k bližnímu , obrana-oprávněná , zabití , bližní
2320 - láska, láska-k bližnímu , zabití , bližní , vražda
2265 - láska, láska-k bližnímu , obecné blaho , obrana-oprávněná , rodina
2236 - láska, láska-k bližnímu , moudrost , společnost občanská , úřední moc
2238 - láska, láska-k bližnímu , občané, povinnosti , společnost občanská , veřejná moc
2242 - láska, láska-k bližnímu , občané, povinnosti , společnost občanská , svědomí
2264 - láska, láska-k bližnímu , mravnost , násilí , obrana-oprávněná
2306 - láska, láska-k bližnímu , mír , násilí , obrana-oprávněná
2309 - láska, láska-k bližnímu , mír , národy , obrana-oprávněná
2310 - láska, láska-k bližnímu , mír , národy , obrana-oprávněná
2209 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodina-rodina a společnost , společnost občanská
2288 - láska, láska-k bližnímu , potrava-materiální , rozvoj-člověka , společnost občanská
2260 - láska, láska-k bližnímu , násilí , smlouva , zabití
2202 - láska, láska-k bližnímu , manželství , matka , muž a žena
2204 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , víra-teologální ctnost
2206 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , spolupráce-rodičů
2207 - láska, láska-k bližnímu , povolání , rodina , rodina-rodina a společnost
2208 - láska, láska-k bližnímu , mládí , rodina , rodina-rodina a společnost
2221 - láska, láska-k bližnímu , plodnost , rodiče-povinnosti , rodina
2222 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , bližní