Číslo paragrafu: 2258

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Článek:PÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ

„Nezabiješ“ (Ex 20, 13).

 

„Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ´Nezabiješ. Kdo by zabil, propadne soudu.´ Ale já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu“ (Mt 5, 21 – 22).

 

„Lidský život je posvátný, protože již od počátku zahrnuje stvořitelskou činnost Boha a stále zůstává ve zvláštním vztahu ke Stvořiteli, svému jedinému cíli. Jen Bůh je pánem života od jeho počátku až k jeho konci. Nikdo a za žádných okolností si nemůže osobovat právo přímo zničit nevinnou lidskou bytost.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

356 -  člověk, Bůh-poznání, Bůh-Stvořitel, láska, sv.Kateřina Sienská

Vybrané dle klíčových slov:

2335 - Bůh-Stvořitel, láska , láska-k bližnímu , matka , muž a žena
1604 - Bůh-Stvořitel, láska , láska-k Bohu , láska-manželská , muž a žena
2261 - Bůh-Stvořitel, člověk-důstojnost , láska , láska-k bližnímu , zabití
2362 - Bůh-Stvořitel, intimita člověka , láska , láska-k bližnímu , láska-manželská
2382 - Bůh-Stvořitel, Ježíš Kristus-život veřejný , láska , láska-k bližnímu , manželství
293 - Bůh-Stvořitel, Boží-sláva , láska , dobrota , sv.Bonaventura
1605 - Bůh-Stvořitel, církevní otcové , láska , láska-manželská , matka
2096 - Bůh-Stvořitel, Bůh-Spasitel , klanění , láska , láska-k Bohu
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
279 - Bůh-Stvořitel, svět-neviditelný , vesmír , počátek-světa , pád-člověka
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
281 - Bůh-Stvořitel, stvoření , stvoření-nové   
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
284 - Bůh-Stvořitel, věda , vědy přírodní , původ , zlo
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci
289 - Bůh-Stvořitel, Genesis , spása , inspirace , počátek