Číslo paragrafu: 2251

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ČTVRTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Děti mají své rodiče ctít, být jim vděčný, náležitě je poslouchat a pomáhat jim. Úcta dětí k rodičům podporuje soulad celého rodinného života.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2247 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , otec , bližní
2214 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , matka , otcovství
2216 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , matka , otec
2219 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , matka , otec
2230 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , profese , rodiče-povinnosti
2248 - děti-úcta k rodičům, dobro , láska , láska-k bližnímu , bližní
2217 - děti-úcta k rodičům, dobro , láska , láska-k bližnímu , matka
2220 - děti-úcta k rodičům, křest , láska , láska-k bližnímu , matka
2257 - láska, láska-k bližnímu , bližní   
2253 - láska, láska-k bližnímu , povolání , bližní , poslání
2254 - láska, láska-k bližnímu , veřejná moc , bližní , stát
2318 - láska, láska-k bližnímu , život-lidský , bližní , integrita-osobnosti
2319 - láska, láska-k bližnímu , život-lidský , bližní , integrita-osobnosti
2320 - láska, láska-k bližnímu , zabití , bližní , vražda
2325 - láska, láska-k bližnímu , sebevražda , bližní  
2326 - láska, láska-k bližnímu , pohoršení , bližní  
2328 - láska, láska-k bližnímu , válka , bližní  
2329 - láska, láska-k bližnímu , zbrojení , bližní  
2222 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , bližní
2250 - láska, láska-k bližnímu , manželství , život-šťastný , bližní