Číslo paragrafu: 2240

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ČTVRTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):VEŘEJNÁ MOC V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
2. podnadpis:POVINNOSTI OBČANŮ
Podřízenost autoritě a spoluzodpovědnost za obecné dobro nesou s sebou mravní požadavek platit daně, vykonávat volební právo a bránit zemi. „Dávejte každému, co mu patří: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu uctivost, tomu uctivost, komu čest, tomu čest“ (Řím 13,7). „Křesťané … bydlí ve své vlasti, ale jako poutníci; podílejí se na veřejném životě jako občané, ale na ničem nelpí jako cizinci … Poslouchají platné zákony, ale svým životem překonávají zákony … Tak vznešené je místo, které jim Bůh vykázal, a není dovoleno z něho zběhnout!“ Apoštol vybízí, aby se konaly modlitby a díkůvzdání „za krále a za všechny, kdo mají moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný, v opravdové zbožnosti a počestnosti“ (1 Tim 2,2).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2265. 1900 -  láska, láska-k bližnímu, obecné blaho, obrana-oprávněná, rodina

Vybrané dle klíčových slov:

2241 - cizinci, láska , láska-k bližnímu , národy , občané, povinnosti
1867 - cizinci, hříchy , krev , nespravedlnost , odpuštění-hříchů
2201 - dobro, láska , láska-k bližnímu , manželství , matka
2239 - dobro, láska , láska-k bližnímu , občané, povinnosti , podřízenost
2249 - dobro, láska , láska-k bližnímu , manželství , bližní
2307 - dobro, dobrota , láska , láska-k bližnímu , mír
1765 - dobro, hněv , láska , nenávist , smutek
2094 - dobro, dobrota , láska , láska-k Bohu , lenost
396 - dobro, zlo , svoboda , mravní zákony , strom poznání
398 - dobro, pýcha , pád-člověka , člověk , hřích prvotní
412 - dobro, hřích , vina-šťastná , sv.Lev Veliký , sv.Tomáš Akvinský
1601 - dobro, manželství , přirozenost-lidská , smlouva-manželská , svátost manželství
1613 - dobro, dobrota , svátost manželství , svátosti , sňatek
1620 - dobro, panenství , smysl-pro manželství , svátost manželství , svátosti
1731 - dobro, dokonalost , odpovědnost , rozum , svíce
1732 - dobro, chvála Boha , svíce , svoboda , zásluhy
1733 - dobro, neposlušnost , otroctví-hříchu , poslušnost , spravedlnost
1734 - dobro, odpovědnost , poznání-dobra , svíce  
1751 - dobro, lidské úkony , mravnost , rozum , svědomí
1776 - dobro, důvěrný vztah s Bohem , přirozený mravní zákon , srdce , svatyně