Číslo paragrafu: 2238

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ČTVRTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):VEŘEJNÁ MOC V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
2. podnadpis:POVINNOSTI OBČANŮ
Ti, kteří podřízeni vládní autoritě, mají své nadřízené považovat za zástupce Boha, který je ustanovil správci svých darů: „Kvůli Pánu se podřizuje každému lidskému zřízení … Jednejte jako lidé svobodní, a ne jako lidé, kteří svobodou zakrývají svou špatnost, ale chovejte se jako Boží služebníci“ (1 Petr 2,13.16). Poctivá spolupráce dává občanům právo a někdy ukládá i povinnost spravedlivě protestovat proti tomu, co se zdá být škodlivé pro důstojnost osob a dobro společenství.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1900 -  autorita, laskavost, lidské společenství, občané, povinnosti, poslušnost

Vybrané dle klíčových slov:

2242 - láska, láska-k bližnímu , občané, povinnosti , společnost občanská , svědomí
2243 - láska, láska-k bližnímu , občané, povinnosti , odpor vůči tlaku , politika
2255 - láska, láska-k bližnímu , občané, povinnosti , tajemství-víry , bližní
2256 - láska, láska-k bližnímu , občané, povinnosti , svědomí , bližní
2254 - láska, láska-k bližnímu , veřejná moc , bližní , stát
2236 - láska, láska-k bližnímu , moudrost , společnost občanská , úřední moc
2263 - láska, láska-k bližnímu , obrana-oprávněná , společnost občanská , zabití
2209 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodina-rodina a společnost , společnost občanská
2288 - láska, láska-k bližnímu , potrava-materiální , rozvoj-člověka , společnost občanská
2202 - láska, láska-k bližnímu , manželství , matka , muž a žena
2204 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , víra-teologální ctnost
2206 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , spolupráce-rodičů
2207 - láska, láska-k bližnímu , povolání , rodina , rodina-rodina a společnost
2208 - láska, láska-k bližnímu , mládí , rodina , rodina-rodina a společnost
2221 - láska, láska-k bližnímu , plodnost , rodiče-povinnosti , rodina
2222 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , bližní
2225 - láska, láska-k bližnímu , manželství , rodiče-povinnosti , rodina
2227 - láska, láska-k bližnímu , nespravedlnost , rodiče-povinnosti , rodina
2228 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , rozum
2229 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , výchova-rodinná