Číslo paragrafu: 2234

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ČTVRTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):VEŘEJNÁ MOC V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
Čtvrté přikázání Boží nám předpisuje ctít také všechny, kteří k našemu dobru dostali od Boha autoritu ve společnosti. Osvětluje jak povinnosti toho, kdo vykonává pravomoc, tak těch, kteří z ní mají prospěch.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1897 -  autorita, lidské společenství, obecné blaho, blahobyt, společnost občanská

Vybrané dle klíčových slov:

2308 - autorita, láska , láska-k bližnímu , mír , obrana-oprávněná
2316 - autorita, láska , láska-k bližnímu , mír , násilí
2199 - autorita, děti , láska , láska-k bližnímu , matka
2266 - autorita, dobrovolnost , láska , láska-k bližnímu , obecné blaho
2406 - autorita, krádež , láska , láska-k bližnímu , obecné blaho
1898 - autorita, lidské společenství , společnost občanská   
1919 - autorita, lidské společenství , společnost občanská   
1921 - autorita, lidské společenství , společnost občanská   
2273 - autorita, Bůh-Stvořitel , embryo , láska , láska-k bližnímu
2429 - autorita, hospodářská činnost , krádež , láska , láska-k bližnímu
1897 - autorita, lidské společenství , obecné blaho , blahobyt , společnost občanská
1880 - autorita, čas , hřivny , lidské společenství , obecné blaho
1899 - autorita, lidské společenství , mravní-řád , odsouzení , řád-mravní
1900 - autorita, laskavost , lidské společenství , občané, povinnosti , poslušnost
1901 - autorita, lidská práva , lidské společenství , národy , občané, povinnosti
1902 - autorita, lidské společenství , násilí , občané, povinnosti , odpovědnost
1903 - autorita, lidské společenství  , občané, povinnosti , svědomí
1904 - autorita, lidské společenství  , občané, povinnosti , právo
1930 - autorita, člověk , člověk-důstojnost , lidská práva , lidské společenství
1951 - autorita, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus-Vykupitel , mravní-zákon , podřízenost-Bohu