Číslo paragrafu: 223

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:"VĚŘÍM V BOHA"
Podnadpis (římská čísla):CO VYPLÝVÁ Z VÍRY V JEDINÉHO BOHA
Poznávat velikost a velebnost Boha: „Hle, Bůh je veliký a my to nechápeme“ (Job 36,26). Právě proto je nutno „nejprve sloužit“ Bohu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

400 -  smrt, duše, muž a žena, žádostivost, dějiny

Vybrané dle klíčových slov:

47 - poznání-Boha, světlo-rozumu , Boží-díla (ekonomie) , církev , Bůh-Stvořitel
945 - život-zasvěcený, úplné odevzdání , služba-Bohu   
350 - andělé, bytosti-duchové , oslava-Boha , služba-Bohu , sv.Tomáš Akvinský
331 - andělé, stvoření , spása , Syn člověka , služba-Bohu
332 - andělé, Boží-plán (spásy) , spása , anděl Gabriel , služba-Bohu
351 - andělé, bytosti-duchové , Ježíš Kristus , spása , služba-Bohu
931 - život-zasvěcený, evangelijní rady , misijní činnost , svědectví-církve , služba-Bohu
40 - omezenost, řeč víry , lidské poznání , tvor , poznání-Boha
203 - Boží-jméno, Bůh-zjevený , Izrael , důvěra , poznání-Boha
2045 - Ježíš Kristus-poznání, údy-Kristova těla , život-mravní , mravnost , poznání-Boha