Číslo paragrafu: 2218

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ČTVRTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):POVINNOSTI ČLENŮ RODINY
2. podnadpis:POVINNOSTI DĚTÍ
Čtvrté přikázání připomíná dětem, které dospěly, jejich odpovědnost vůči rodičům. Podle svých možností jím mají hmotně i morálně pomáhat v letech jejich stáří a v době nemoci, osamocení nebo nouze. Ježíš tuto povinnost vděčnosti připomíná. „Neboť Pán chtěl, aby otec byl od dětí ctěn, a potvrdil právo matky u potomstva. Kdo ctí otce, usmiřuje své hříchy, kdo si váží matky, jako by sbíral poklady. Kdo ctí otce, dočká se radosti na vlastních dětech a bude vyslyšen, když se modlí. Kdo ctí otce, bude dlouho žít, kdo poslouchá otce, občerstvuje svou matku“ (Sir 3,2-6). „Synu, ujmi se svého otce, když zestárne, a netrap ho, dokud je živ. Slábne-li mu rozum, ber na něj ohled a nepohrdej jím, když ty jsi v plné síle … Kdo opustí otce, je jako rouhač, kdo se oboří na matku, je Pánem proklet“ (Sir 3,12-13.16).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2409 - bída, krádež , láska , láska-k bližnímu , nouze
2448 - bída, Bůh-Spasitel , chudí , krádež , láska
2214 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , matka , otcovství
2216 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , matka , otec
2219 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , matka , otec
2230 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , profese , rodiče-povinnosti
2247 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , otec , bližní
2251 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , život-rodiny , bližní
2217 - děti-úcta k rodičům, dobro , láska , láska-k bližnímu , matka
2220 - děti-úcta k rodičům, křest , láska , láska-k bližnímu , matka
2248 - děti-úcta k rodičům, dobro , láska , láska-k bližnímu , bližní
2232 - láska, láska-k bližnímu , matka , otec , povolání
2202 - láska, láska-k bližnímu , manželství , matka , muž a žena
2204 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , víra-teologální ctnost
2206 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , spolupráce-rodičů
2207 - láska, láska-k bližnímu , povolání , rodina , rodina-rodina a společnost
2208 - láska, láska-k bližnímu , mládí , rodina , rodina-rodina a společnost
2209 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodina-rodina a společnost , společnost občanská
2221 - láska, láska-k bližnímu , plodnost , rodiče-povinnosti , rodina
2222 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , bližní