Číslo paragrafu: 2210

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ČTVRTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):RODINA A SPOLEČNOST
Důležitost rodiny pro život a blahobyt společnosti ukládá společnosti zvláštní odpovědnosti při podporování a upevňování manželství a rodiny. „Všichni, kdo mají vliv na společnost a na společenské skupiny, musí účinně přispívat k povznesení manželství a rodiny. Uznat jejich pravou povahu, hájit ji a podporovat, chránit veřejnou mravnost a příznivě ovlivňovat hmotnou úroveň rodin.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1925 - blahobyt, lidská práva , lidské společenství , obecné blaho , blahobyt
1942 - blahobyt, lidské společenství , sociální spravedlnost , solidarita , věda
2264 - láska, láska-k bližnímu , mravnost , násilí , obrana-oprávněná
2204 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , víra-teologální ctnost
2206 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , spolupráce-rodičů
2209 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodina-rodina a společnost , společnost občanská
2207 - láska, láska-k bližnímu , povolání , rodina , rodina-rodina a společnost
2208 - láska, láska-k bližnímu , mládí , rodina , rodina-rodina a společnost
2222 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , bližní
2228 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , rozum
2229 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , výchova-rodinná
2368 - láska, láska-k bližnímu , manželská plodnost , manželství , mravnost
2221 - láska, láska-k bližnímu , plodnost , rodiče-povinnosti , rodina
2225 - láska, láska-k bližnímu , manželství , rodiče-povinnosti , rodina
2227 - láska, láska-k bližnímu , nespravedlnost , rodiče-povinnosti , rodina
2231 - láska, láska-k bližnímu , profese , rodiče-povinnosti , rodina
2265 - láska, láska-k bližnímu , obecné blaho , obrana-oprávněná , rodina
2202 - láska, láska-k bližnímu , manželství , matka , muž a žena
2232 - láska, láska-k bližnímu , matka , otec , povolání
2236 - láska, láska-k bližnímu , moudrost , společnost občanská , úřední moc