Číslo paragrafu: 221

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:"VĚŘÍM V BOHA"
Podnadpis (římská čísla):BŮH, "TEN, KTERÝ JE", JE PRAVDA A LÁSKA
2. podnadpis:BŮH JE LÁSKA
Avšak svatý Jan jde ještě dál, když tvrdí: „Bůh je láska“ (1 Jan 4,8.16). Samo bytí Boha je láska. Když pak v plnosti časů posílá svého jednorozeného Syna a Ducha lásky, zjevuje Bůh své nejhlubší tajemství; věčné sdílení lásky je on sám: Otec, Syn a Duch svatý, a určil nás k tomu, abychom se na něm podíleli.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

733 -  Duch svatý-dary, Boží láska, láska-k Bohu   851 -  cesta ke spáse, církev-evangelizace, poznání-pravdy, spása-všeobecnost, misie 257 -  Nejsvětější Trojice, dějiny-spásy, blaženost, láska, spása

Vybrané dle klíčových slov:

219 - Boží-láska, Izrael , láska , Syn Boží , nevěrnost
218 - Boží-láska, láska , nevěrnost , Izrael , proroci
220 - Boží-láska, Láska , věčnost , smilování  
231 - Boží-láska, zjevení , PRAVDA , slitování , milost
458 - Boží-láska, Boží-Syn , láska , vtělení , život-věčný
604 - Boží-láska, Ježíš Kristus , oběť-na kříži , usmíření , láska-k Bohu
2793 - Boží-láska, Bůh-Otec , modlitba , modlitba-Páně , rozdělení-lidí
214 - Boží-jméno, Boží-láska , světlo , Bůh-milosrdný , pravda
484 - Maria-zvěstování, plnost času , Duch svatý , zvěstování , Boží-příslib
605 - Ježíš Kristus-Vykupitel, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , láska-k Bohu , oběť-za všechny
609 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , svoboda , spása
620 - spása, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , smíření-s Bohem , oběť-na kříži
2093 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2122 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2133 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2134 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2136 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
702 - Duch svatý-poslání, Duch svatý , plnost časů , Mesiáš , proroci
69 - Bůh-zjevený, člověk , tajemství-Boží   
206 - Boží-jméno, JHVH , tajemství-Boží , nevýslovné , Bůh-skrytý