Číslo paragrafu: 2209

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ČTVRTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):RODINA A SPOLEČNOST
Rodina musí být podporována a chráněna náležitými sociálními opatřeními. Kde rodiny nejsou s to plnit své úkoly, mají jiné společenské útvary povinnost jim pomáhat a podporovat rodinné zřízení. Podle zásady subsidarity se širší společenství mají vystříhat toho, aby si neprávem přivlastňovala přednostní práva rodiny nebo aby se vměšovala do jejího života.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1883 -  lidské společenství, obecné blaho, socializace, společnost občanská, stát

Vybrané dle klíčových slov:

2204 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , víra-teologální ctnost
2206 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , spolupráce-rodičů
2207 - láska, láska-k bližnímu , povolání , rodina , rodina-rodina a společnost
2208 - láska, láska-k bližnímu , mládí , rodina , rodina-rodina a společnost
2222 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , bližní
2228 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , rozum
2229 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , výchova-rodinná
2236 - láska, láska-k bližnímu , moudrost , společnost občanská , úřední moc
2238 - láska, láska-k bližnímu , občané, povinnosti , společnost občanská , veřejná moc
2242 - láska, láska-k bližnímu , občané, povinnosti , společnost občanská , svědomí
2263 - láska, láska-k bližnímu , obrana-oprávněná , společnost občanská , zabití
2221 - láska, láska-k bližnímu , plodnost , rodiče-povinnosti , rodina
2225 - láska, láska-k bližnímu , manželství , rodiče-povinnosti , rodina
2227 - láska, láska-k bližnímu , nespravedlnost , rodiče-povinnosti , rodina
2231 - láska, láska-k bližnímu , profese , rodiče-povinnosti , rodina
2265 - láska, láska-k bližnímu , obecné blaho , obrana-oprávněná , rodina
2288 - láska, láska-k bližnímu , potrava-materiální , rozvoj-člověka , společnost občanská
2202 - láska, láska-k bližnímu , manželství , matka , muž a žena
2232 - láska, láska-k bližnímu , matka , otec , povolání
2237 - láska, láska-k bližnímu , lidská práva , národy , obecné blaho