Číslo paragrafu: 2208

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ČTVRTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):RODINA A SPOLEČNOST
Rodina má žít takovým způsobem, aby se její členové naučili všímat si a pečovat o mladé i o staré, o nemocné osoby i tělesně postižené a chudé. Mnoho rodin nemá v určitých obdobích možnost poskytnout takovou pomoc. V takových případech se musí jiné osoby, jiné rodiny a zástupně (subsidiárně) i společnost, postarat o jejich potřeby: „Zbožnost ryzí a bezvadná před Bohem a Otcem je toto: ujímat se sirotků a vdov v jejich tísni a uchovat se neposkvrněný od světa“ (Jak 1,27).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2282 - láska, láska-k bližnímu , mládí , odpovědnost , sebevražda
2389 - láska, láska-k bližnímu , mládí , pohlavní zneužívání , sexualita
2209 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodina-rodina a společnost , společnost občanská
2204 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , víra-teologální ctnost
2206 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , spolupráce-rodičů
2207 - láska, láska-k bližnímu , povolání , rodina , rodina-rodina a společnost
2222 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , bližní
2228 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , rozum
2229 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , výchova-rodinná
2221 - láska, láska-k bližnímu , plodnost , rodiče-povinnosti , rodina
2225 - láska, láska-k bližnímu , manželství , rodiče-povinnosti , rodina
2227 - láska, láska-k bližnímu , nespravedlnost , rodiče-povinnosti , rodina
2231 - láska, láska-k bližnímu , profese , rodiče-povinnosti , rodina
2265 - láska, láska-k bližnímu , obecné blaho , obrana-oprávněná , rodina
2202 - láska, láska-k bližnímu , manželství , matka , muž a žena
2232 - láska, láska-k bližnímu , matka , otec , povolání
2236 - láska, láska-k bližnímu , moudrost , společnost občanská , úřední moc
2237 - láska, láska-k bližnímu , lidská práva , národy , obecné blaho
2238 - láska, láska-k bližnímu , občané, povinnosti , společnost občanská , veřejná moc
2242 - láska, láska-k bližnímu , občané, povinnosti , společnost občanská , svědomí