Číslo paragrafu: 2190

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:TŘETÍ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Sobota, jež představovala dovršení prvního stvoření, je nahrazena nedělí, která připomíná nové stvoření zahájené Kristovým zmrtvýchvstáním.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

345 - sobota, sabat , stvoření (proces) , Bůh-Stvořitel  
2168 - odpočinek, sabat , sobota , sedmý den  
2169 - odpočinek, sabat , sobota , stvoření (proces) , počátek-světa
2175 - Den Páně, oběť-na kříži , sobota , tajemství-Kristovo , cesta kříže
2172 - chudí, odpočinek , sabat , sobota , sedmý den
2173 - dobro, odpočinek , sabat , sobota , soucit
347 - bohoslužba, klanění , sabat , úcta-k Bohu , sv.Benedikt
348 - Zákon, Izrael , moudrost , sobota , sabat
2002 - dobro, duše , milost , sobota , srdce
2586 - modlitba, modlitby-osobní , modlitby-společné , shromáždění , sobota
2170 - Den Páně, Izrael , odpočinek , otroctví-egyptské , sabat
2171 - chvála Boha, Izrael , odpočinek , peníze , sabat