Číslo paragrafu: 2168

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Článek:TŘETÍ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):SOBOTNÍ DEN

 „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci…“ (Ex 20, 8 – 10).

 

„Sobota je pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou!“ (Mt 2, 27 – 28).

 

Třetí přikázání Desatera připomíná posvátnost soboty: „Sedmého dne bude slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku“ (Ex 31,15).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2169 - odpočinek, sabat , sobota , stvoření (proces) , počátek-světa
345 - sobota, sabat , stvoření (proces) , Bůh-Stvořitel  
2190 - sobota, sabat    
2172 - chudí, odpočinek , sabat , sobota , sedmý den
2173 - dobro, odpočinek , sabat , sobota , soucit
2170 - Den Páně, Izrael , odpočinek , otroctví-egyptské , sabat
2171 - chvála Boha, Izrael , odpočinek , peníze , sabat
2187 - Den Páně, násilí , odpočinek , svátky , volný čas
347 - bohoslužba, klanění , sabat , úcta-k Bohu , sv.Benedikt
2175 - Den Páně, oběť-na kříži , sobota , tajemství-Kristovo , cesta kříže
2184 - Den Páně, klid , kultura , odpočinek , práce
2185 - Den Páně, klid , milost , odpočinek , přikázání
2186 - Den Páně, křesťané , mlčení , odpočinek , rozjímání
348 - Zákon, Izrael , moudrost , sobota , sabat
2002 - dobro, duše , milost , sobota , srdce
2188 - Den Páně, klid , modlitba , obecné blaho , odpočinek
2586 - modlitba, modlitby-osobní , modlitby-společné , shromáždění , sobota