Číslo paragrafu: 2167

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:DRUHÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Bůh volá každého jménem. „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci …“ (Ex 20,8-10). „Sobota je pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou!“ (Mk 2,27-28).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2460 - krádež, práce , mzdy , odbory , profese
378 - člověk, práce , ráj , spolupráce , námaha
1940 - lidské společenství, majetek-rozdílení , práce , sociální spravedlnost , solidarita
2231 - láska, láska-k bližnímu , profese , rodiče-povinnosti , rodina
531 - Ježíš Kristus-život skrytý, poslušnost-Kristova , podřízenost , práce , Ježíš z Nazareta
2403 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , rozvoj-společnosti
2404 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , prozřetelnost
2405 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , solidarita
2230 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , profese , rodiče-povinnosti
2184 - Den Páně, klid , kultura , odpočinek , práce
2427 - hospodářská činnost, krádež , láska , láska-k bližnímu , práce
2428 - hospodářská činnost, krádež , láska , láska-k bližnímu , práce
2834 - modlitba, modlitba-Páně , požehnání , požehnání-smysl , práce
2430 - hospodářská činnost, krádež , láska , láska-k bližnímu , odbory
2497 - hromadné sdělovací prostředky, informace , pomluva , pravda , profese