Číslo paragrafu: 2166

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:DRUHÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Křesan začíná své modlitby i své práce znamená kříže „ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2564 - modlitba, modlitby-křesanské    
2664 - modlitba, modlitby-křesanské , modlitby-společné   
2672 - modlitba, modlitby-křesanské    
2681 - modlitba, modlitby-křesanské    
2694 - modlitba, modlitby-křesanské , život-modlitby   
2010 - dobra-časná, milost , modlitby-křesanské , ospravedlnění , přátelství
2669 - hrob, modlitba , modlitby-křesanské , srdce Ježíšovo , svět-spása
2762 - modlitba, modlitba-Páně , modlitby-křesanské , žalmy , Otčenáš
451 - Bůh-Pán, důvěra , modlitba , modlitby-křesanské , Maran atha
1073 - liturgie-Kristova modlitba, modlitba-zdroj a cíl , modlitba-Kristova , modlitby-křesanské  
2157 - Bůh-Spasitel, křesané , křestní-jméno , modlitby-křesanské , oslava-Boha
2697 - církevní otcové, čas , modlitba , modlitby-křesanské , život-modlitby
2626 - církev, klanění , modlitba , modlitby-církve , modlitby-křesanské
2727 - bdělost, dobro , krása , modlitba , modlitby-křesanské