Číslo paragrafu: 2158

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:DRUHÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):KŘESŤANSKÉ JMÉNO
Bůh volá každého jménem. Jméno každého člověka je posvátné. Jméno je obraz osoby. Vyžaduje úctu jako znamení důstojnosti toho, kdo je nosí.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2159 - křestní-jméno, věčnost , znamení , "charakter" svátosti , pečeť
2165 - křestní-jméno    
1619 - panenství, svátost manželství , svátosti , svět-současný , znamení
2695 - modlitba, zasvěcení , život-modlitby , život-zasvěcený , panenství
916 - život-zasvěcený, zasvěcení , následování Krista , svět-budoucí , křest
930 - společnosti-apoštolského života, zasvěcení , život-zasvěcený , bratrský život  
1620 - dobro, panenství , smysl-pro manželství , svátost manželství , svátosti
2156 - křest, křesťané , křestní-jméno , přímluvy-svatých , světci
2157 - Bůh-Spasitel, křesťané , křestní-jméno , modlitby-křesťanské , oslava-Boha
1234 - mystagogie, obřady , zasvěcení   
923 - zasvěcené panny, obřady liturgické , panenství , zasnoubení-Kristu , Consecratio virginum
2531 - čistota, srdce-čistota , panenství , pohlavnost , sexualita
565 - Ježíš Kristus-život a učení, Ježíš-služebník , vykoupení , zasvěcení , utrpení
917 - život-zasvěcený, evangelijní rady , řeholní život , zasvěcení  
918 - život-zasvěcený, řeholní život , poustevníci , zasvěcení  
926 - řeholní život, evangelijní rady , tajemství-církve , zasvěcení , život-zasvěcený
2102 - láska, láska-k Bohu , sliby , zasvěcení , Boží-láska
1294 - olej katechumenů, olej nemocných , křižmo , pomazání , zasvěcení
1618 - beránek, dobro , hostina , následování Krista , panenství
2532 - čistota, modlitba , srdce-čistota , úmysly , panenství