Číslo paragrafu: 2153

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:DRUHÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):BOŽÍ JMÉNO ZNEUŽITÉ KE LŽI
Ježíš vyložil druhé přikázání v horském kázání. „Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‘Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Pánu své přísahy.’ Ale já vám říkám: Vůbec nepřísahaje … Ale vaše řeč ať je ano, ano, ne, ne. Co je nadto, je ze Zlého“ (Mt 5,33-34.37). Ježíš učí, že každá přísaha v sobě obsahuje vztah k Bohu a že Boží přítomnosti a jeho pravdě musí být vzdávána čest v každém slově. Rozvážnost při odvolávání se v řeči na Boha jde ruku v ruce s uctivou pozorností vůči jeho přítomnosti, dosvědčované nebo tupené každým naším tvrzením.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2466 -  pravda, světlo, světlo-světa, temnota, život-v pravdě

Vybrané dle klíčových slov:

2150 - Boží-jméno, křivá přísaha , přísaha , úcta-k Bohu  
2152 - Boží-jméno, křivá přísaha , přísaha , sliby , úcta-k Bohu
2154 - Boží-jméno, křivá přísaha , přísaha , spravedlnost , svědectví-pravdy
2151 - Boží-jméno, křivá přísaha , lež , přísaha , úcta-k Bohu
2161 - Boží-jméno, úcta-k Bohu    
2149 - Boží-jméno, klení , úcta-k Bohu   
2145 - Boží-jméno, kázání , svědectví-o Bohu , úcta-k Bohu , homilie
209 - Boží-jméno, Adonai , Bůh-Pán , čtení Písma , úcta-k Bohu
2148 - Boží-jméno, klení , otroctví , rouhání , úcta-k Bohu
203 - Boží-jméno, Bůh-zjevený , Izrael , důvěra , poznání-Boha
206 - Boží-jméno, JHVH , tajemství-Boží , nevýslovné , Bůh-skrytý
207 - Boží-jméno, Boží-věrnost , zjevení , spása  
211 - Boží-jméno, JSEM , Boží-věrnost , hříchy , Ježíš Kristus
212 - Boží-jméno, Izrael , Bůh-věčný , neměnost , dějiny
213 - Boží-jméno, Bůh-věčný , JSEM , dokonalost-bytí , plnost-bytí
214 - Boží-jméno, Boží-láska , světlo , Bůh-milosrdný , pravda
432 - Boží-jméno, vtělení , vykoupení , vzývání Boha , Ježíš Kristus
433 - Boží-jméno, krev Kristova , oběť-Starého zákona , oběti , smíření
446 - Boží-jméno, Bůh-Pán , Ježíš Kristus , JHVH , Hospodin
2142 - Boží-jméno, náboženství , zbožnost , svoboda náboženská