Číslo paragrafu: 2150

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:DRUHÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):BOŽÍ JMÉNO ZNEUŽITÉ KE LŽI
Druhé přikázání zakazuje křivou přísahu. Přísahat znamená brát Boha za svědka toho, co se tvrdí. To znamená dovolávat se božské pravdivosti jako záruky vlastní pravdivosti. Přísaha se závažně odvolává na jméno Páně. „Hospodina, svého Boha, se budeš bát, jemu budeš sloužit, při jeho svatém jménu přísahat“ (Dt 6,13).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2152 - Boží-jméno, křivá přísaha , přísaha , sliby , úcta-k Bohu
2154 - Boží-jméno, křivá přísaha , přísaha , spravedlnost , svědectví-pravdy
2151 - Boží-jméno, křivá přísaha , lež , přísaha , úcta-k Bohu
2161 - Boží-jméno, úcta-k Bohu    
2153 - Boží-jméno, démoni , křivá přísaha , přísaha , úcta-k Bohu
2149 - Boží-jméno, klení , úcta-k Bohu   
2145 - Boží-jméno, kázání , svědectví-o Bohu , úcta-k Bohu , homilie
209 - Boží-jméno, Adonai , Bůh-Pán , čtení Písma , úcta-k Bohu
2148 - Boží-jméno, klení , otroctví , rouhání , úcta-k Bohu
203 - Boží-jméno, Bůh-zjevený , Izrael , důvěra , poznání-Boha
206 - Boží-jméno, JHVH , tajemství-Boží , nevýslovné , Bůh-skrytý
207 - Boží-jméno, Boží-věrnost , zjevení , spása  
211 - Boží-jméno, JSEM , Boží-věrnost , hříchy , Ježíš Kristus
212 - Boží-jméno, Izrael , Bůh-věčný , neměnost , dějiny
213 - Boží-jméno, Bůh-věčný , JSEM , dokonalost-bytí , plnost-bytí
214 - Boží-jméno, Boží-láska , světlo , Bůh-milosrdný , pravda
432 - Boží-jméno, vtělení , vykoupení , vzývání Boha , Ježíš Kristus
433 - Boží-jméno, krev Kristova , oběť-Starého zákona , oběti , smíření
446 - Boží-jméno, Bůh-Pán , Ježíš Kristus , JHVH , Hospodin
2142 - Boží-jméno, náboženství , zbožnost , svoboda náboženská