Číslo paragrafu: 215

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:"VĚŘÍM V BOHA"
Podnadpis (římská čísla):BŮH, "TEN, KTERÝ JE", JE PRAVDA A LÁSKA
2. podnadpis:BŮH JE PRAVDA
„To hlavní v tvém slovu je pravda, každý soud tvé spravedlnosti je věčný“ (Ž 119,160, ekumenický překlad). „Ano, panovníku Hospodine, ty sám jsi Bůh, tvá slova jsou pravda“ (2 Sam 7,28); a proto se Boží přísliby vždycky uskutečňují. Bůh je pravda sama, jeho slova nemohou klamat. Právě proto se lze na ně spolehnout ve všem s plnou důvěrou v pravdivost a věrnost jeho slova. Hřích a pád člověka mají svůj původ ve lži pokušitele, který navedl k pochybnostem o Božím slově, jeho dobrotě a jeho věrnosti.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2465 -  Boží-věrnost, povolání, pramen-pravdy, pravda, život-křesťanský 1063 -  amen, Bůh-amen, Bůh pravdy, Boží-přísliby  156 -  autorita Boha, rozum, omyl, důkaz, zázraky 397 -  důvěra, hřích-první, neposlušnost, hříchy, svoboda-zneužití

Vybrané dle klíčových slov:

216 - Boží pravda, poznání , moudrost , pravda , stvoření (proces)
60 - Boží-přísliby, Abrahám , národy , církev , shromáždit
652 - Boží-přísliby, Boí slib-naplnění , vzkříšení , Písmo svaté  
729 - Boží-přísliby, Ježíš Kristus a Duch svatý , Duch svatý-poznání , Duch svatý-seslání  
834 - Boží-přísliby, Bůh-Spasitel , církev , církev-katolická , církev-římská
1287 - Boží-přísliby, Duch svatý-plnost , Duch svatý-seslání , letnice  
1698 - Boží-přísliby, katecheze , oslava-Ježíše Krista , srdce , život-duchovní
1817 - Boží-přísliby, Bůh-Spasitel , ctnosti-božské , naděje , štěstí
1950 - Boží-přísliby, moudrost , mravní-zákon , výchova-Boží , zlo
2091 - Boží-přísliby, Boží-spravedlnost , dobro , dobrota , hříchy
2541 - Boží-přísliby, dobro , milost , srdce lidské , touha-po Bohu
2548 - Boží-přísliby, dobro , patření na Boha , štěstí , žádostivost
2561 - Boží-přísliby, modlitba , modlitby-prosebné , pramen-živé vody , spása
2573 - Boží-přísliby, Izrael , modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2619 - Boží-přísliby, chvalozpěvy , Magnificat , Maria , modlitba
2787 - Boží-přísliby, Bůh-Otec , modlitba , modlitba-Páně , Nová smlouva
2788 - Boží-přísliby, Bůh-Otec , čas , modlitba , modlitba-Páně
2483 - lež, pravda    
2484 - lež, pravda , úmysly   
2485 - lež, pravda , úmysly