Číslo paragrafu: 2145

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:DRUHÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):JMÉNO PÁNA JE SVATÉ
Věřící má vydávat svědectví jménu Pána tím, že neohroženě vyznává svou víru. Kázání a katecheze mají být proniknuty klaněním a úctou ke jménu Pána Ježíše Krista.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2472 -  evangelizace, povinnosti, pravda, svědectví-víry, život-v pravdě 427 -  Ježíš Kristus, katecheze, katecheta  

Vybrané dle klíčových slov:

2161 - Boží-jméno, úcta-k Bohu    
2149 - Boží-jméno, klení , úcta-k Bohu   
2150 - Boží-jméno, křivá přísaha , přísaha , úcta-k Bohu  
209 - Boží-jméno, Adonai , Bůh-Pán , čtení Písma , úcta-k Bohu
2148 - Boží-jméno, klení , otroctví , rouhání , úcta-k Bohu
2151 - Boží-jméno, křivá přísaha , lež , přísaha , úcta-k Bohu
2152 - Boží-jméno, křivá přísaha , přísaha , sliby , úcta-k Bohu
2153 - Boží-jméno, démoni , křivá přísaha , přísaha , úcta-k Bohu
203 - Boží-jméno, Bůh-zjevený , Izrael , důvěra , poznání-Boha
206 - Boží-jméno, JHVH , tajemství-Boží , nevýslovné , Bůh-skrytý
207 - Boží-jméno, Boží-věrnost , zjevení , spása  
211 - Boží-jméno, JSEM , Boží-věrnost , hříchy , Ježíš Kristus
212 - Boží-jméno, Izrael , Bůh-věčný , neměnost , dějiny
213 - Boží-jméno, Bůh-věčný , JSEM , dokonalost-bytí , plnost-bytí
214 - Boží-jméno, Boží-láska , světlo , Bůh-milosrdný , pravda
432 - Boží-jméno, vtělení , vykoupení , vzývání Boha , Ježíš Kristus
433 - Boží-jméno, krev Kristova , oběť-Starého zákona , oběti , smíření
446 - Boží-jméno, Bůh-Pán , Ježíš Kristus , JHVH , Hospodin
2142 - Boží-jméno, náboženství , zbožnost , svoboda náboženská  
2143 - Boží-jméno, důvěrný vztah s Bohem , klanění , oslava-Boha , paměť církve