Číslo paragrafu: 2087

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):"BUDEŠ SE KLANĚT PÁNU, SVÉMU BOHU, A JEMU SLOUŽIT"
2. podnadpis:VÍRA
Náš mravní život nachází svůj pramen ve víře v Boha, který nám zjevuje svou lásku. Svatý Pavel mluví o „poslušnosti víry“ jako o první povinnosti. Dává nahlédnout, že počátkem a výkladem všech mravních selhání je „neznalost Boha“. Naší povinností vůči Bohu je věřit v něho a vydávat mu svědectví.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1814 -  ctnosti, ctnosti-božské, víra, víra-teologální ctnost  1815 -  ctnosti, ctnosti-božské, víra   1816 -  ctnosti, ctnosti-božské, pronásledování, svědectví-víry, učedníci 143 -  Boží-zjevení, víra, souhlas, poslušnost víry, rozum

Vybrané dle klíčových slov:

2085 - láska, láska-k Bohu , stvoření (proces) , Boží-láska , počátek-světa
2090 - láska, láska-k Bohu , naděje , patření na Boha , požehnání
2092 - láska, láska-k Bohu , naděje , obrácení , opovážlivost
2093 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2099 - láska, láska-k Bohu , oběti , přímluvy , znamení víry
2102 - láska, láska-k Bohu , sliby , zasvěcení , Boží-láska
2104 - láska, láska-k Bohu , náboženství , pravda , přirozenost-lidská
2107 - láska, láska-k Bohu , náboženství , společnost občanská , svoboda
2108 - láska, láska-k Bohu , politika , společnost občanská , svoboda
2109 - láska, láska-k Bohu , obecné blaho , rozvážnost , společnost občanská
2110 - láska, láska-k Bohu , neřesti , pověra , Boží-láska
2114 - láska, láska-k Bohu , modloslužba , zbožštění , život-lidský
2118 - láska, láska-k Bohu , simonie , svatokrádež , úcta-k Bohu
2122 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2131 - láska, láska-k Bohu , obrazy posvátné , tajemství-vtělení , uctívání-obrazů
2132 - láska, láska-k Bohu , modloslužba , obrazy posvátné , uctívání-obrazů
2133 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2134 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2136 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2137 - láska, láska-k Bohu , svoboda , svoboda náboženská , Boží-láska