Číslo paragrafu: 2053

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
2. podnadpis:"MISTŘE, CO MÁM DĚLAT…"
A k této první odpovědi hned přidává druhou: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě“ (Mt 19,21). Tato druhá odpověď však neruší první. Následování Krista zahrnuje zachovávání přikázání. Zákon není zrušen, ale člověk je vyzýván, aby ho našel v osobě svého Mistra, který je jeho dokonalým naplněním. Ve třech synoptických evangeliích na Ježíšovu výzvu k bohatému mladíkovi, aby ho následoval jako učedník v poslušnosti a v zachovávání přikázání, navazuje vybídka k chudobě a k čistotě. Evangelijní rady jsou neoddělitelné od přikázání.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1968 -  evangelium, horské kázání, mravní-zákon, nepřátelé, Nový zákon 1973 -  Boží-přikázání, evangelijní rady, křesťané, mravní-zákon, Nový zákon

Vybrané dle klíčových slov:

2054 - Boží-přikázání, desatero , farizejové , láska , láska-k bližnímu
2075 - Boží-přikázání, desatero , církevní přikázání , dekalog  
1973 - Boží-přikázání, evangelijní rady , křesťané , mravní-zákon , Nový zákon
2517 - cizoložství, čistota , srdce-čistota , umírněnost , život-lidský
1650 - cizoložství, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství
1756 - cizoložství, klení , křivá přísaha , mravnost , špatné skutky
1853 - cizoložství, hříchy , křivé svědectví , lidské úkony , srdce
1858 - cizoložství, hříchy , hříchy-smrtelné , křivé svědectví , matka
2330 - cizoložství, láska , láska-k bližnímu , bližní , smilstvo
2380 - cizoložství, láska , láska-k bližnímu , manželská věrnost , modloslužba
2381 - cizoložství, dobro , láska , láska-k bližnímu , manželská smlouva
2388 - cizoložství, krvesmilstvo , láska , láska-k bližnímu , otec
2400 - cizoložství, láska , láska-k bližnímu , manželství , manželství-rozluka
2513 - cizoložství, pravda , umění , ženy , smilstvo
2528 - cizoložství, žádostivost , dychtivost , smilstvo  
2737 - cizoložství, dobro , modlitba , touha-po Bohu , smilstvo
2056 - čistota, desatero , desatero-smysl , Nová smlouva , Písmo svaté
1632 - čistota, manželský souhlas , mládí , rodina , smlouva-manželská
2337 - čistota, láska , láska-k bližnímu , pohlavnost , sexualita
2338 - čistota, integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu , sexualita