Číslo paragrafu: 2036

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:CÍRKEV, MATKA A UČITELKA
Podnadpis (římská čísla):MRAVNÍ ŽIVOT A UČITELSKÝ ÚŘAD CÍRKVE
Pravomoc učitelského úřadu se vztahuje také na zvláštní příkazy přirozeného zákona, protože jejich dodržování, požadované Stvořitelem, je nutné ke spáse. Když učitelský úřad církve připomíná příkazy přirozeného zákona, vykonává tak podstatnou část svého prorockého úřadu — hlásat lidem, co opravdu jsou, a připomínat jim, jací mají být před Bohem.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1960 -  mravní-zákon, přirozený mravní zákon, lidská práva, lidská práva, mravní-zákon

Vybrané dle klíčových slov:

2035 - autorita církve, církev , církev-učitelský úřad , charisma-neomylnosti , charismata
1792 - autorita církve, církev-učitelský úřad , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , nevědomost , obrácení
2037 - autorita církve, Boží-přikázání , církev , církev-učitelský úřad , rozum
85 - autorita církve, biskup římský , biskupové , církev-učitelský úřad , Boží-slovo
1673 - autorita církve, démoni , exorcismus , liturgické slavnosti , liturgie
2179 - autorita církve, církevní otcové , Den Páně , eucharistická oběť , eucharistie
2628 - Bůh-Stvořitel, Bůh-Spasitel , církev , duch , klanění
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
279 - Bůh-Stvořitel, svět-neviditelný , vesmír , počátek-světa , pád-člověka
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
281 - Bůh-Stvořitel, stvoření , stvoření-nové   
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
284 - Bůh-Stvořitel, věda , vědy přírodní , původ , zlo
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci
289 - Bůh-Stvořitel, Genesis , spása , inspirace , počátek
290 - Bůh-Stvořitel, svořit-bara , existence , počátek