Číslo paragrafu: 2033

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:CÍRKEV, MATKA A UČITELKA
Podnadpis (římská čísla):MRAVNÍ ŽIVOT A UČITELSKÝ ÚŘAD CÍRKVE
Učitelský úřad pastýřů církve se v oblasti morálky obvykle vykonává katechezí a kázáním za pomoci děl teologů a duchovních autorů. Takovým způsobem se pod vedením pastýřů a pod jejich dohledem přenášel z generace na generaci „poklad“ křesťanské morálky, který tvoří charakteristický souhrn pravidel, příkazů a ctností, které pramení z víry v Krista a které oživuje láska. Tato katecheze si tradičně brala za základ spolu s vyznáním víry a modlitbou Páně Desatero, které vyjadřuje zásady mravního života platné pro všechny lidi.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

84 -  Poklad víry, Písmo svaté, tradice-posvátné, apoštolové, biskupové

Vybrané dle klíčových slov:

2638 - bdělost, církev , modlitba , modlitby-církve , modlitby-díkůvzdání
2088 - bdělost, láska , láska-k Bohu , pochybnosti-o víře , rozum
2496 - bdělost, hromadné sdělovací prostředky , informace , pravda , svědomí
2612 - bdělost, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , Ježíš Kristus-příchod , Ježíš Kristus-slavný návrat
2621 - bdělost, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , srdce-čistota
2699 - bdělost, modlitba , modlitby-vnitřní , rozjímání , tradice-křesťanská
2727 - bdělost, dobro , krása , modlitba , modlitby-křesťanské
2742 - bdělost, horlivost , modlitba , půst , askeze
2863 - bdělost, modlitba , modlitba-Páně , Otčenáš  
2049 - církev, církev-učitelský úřad , desatero , katecheze , kázání
1592 - církev, církev-učitelský úřad , kněží , kněžství-služebné , správa-pastorální
2030 - církev, církev-učitelský úřad , dějiny-církve , Maria , Maria-Matka církve
2031 - církev, církev-učitelský úřad , eucharistická oběť , modlitby-liturgické , pramen-milosti
2032 - církev, církev-učitelský úřad , Ježíš Kristus-hlava církve , soud-církve , spása
2038 - církev, církev-učitelský úřad , člověk-důstojnost , morálka křesťanská , teologie
2039 - církev, církev-učitelský úřad , dobro , mravní-zákon , rozum
2064 - církev, desatero , tradice-církevní , církevní přikázání , dějiny
2065 - církev, desatero , katecheze , tradice-církevní , církevní přikázání
2078 - církev, desatero , tradice-církevní , církevní přikázání , dějiny
2040 - církev, církev-matka , církev-učitelský úřad , křesťané , potrava-duchovní