Číslo paragrafu: 2028

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MILOST A OSPRAVEDLNĚNÍ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
„K plnému křesťanskému životu a dokonalé lásce jsou povoláni všichni křesťané.“ „Křesťanská dokonalost má jen jedinou hranici: totiž, že je bez hranic.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2012 - povolání, svatost , poslání , světci  
1710 - povolání, poslání    
1699 - povolání, solidarita , poslání   
1086 - poslání, evangelium-hlásání , liturgie , oběti , spása-uskutečňování
2465 - Boží-věrnost, povolání , pramen-pravdy , pravda , život-křesťanský
1695 - hříchy, povolání , spravedlnost , odpuštění-hříchů , poslání
564 - Ježíš Kristus, svatost , poslušnost , pokora , život-rodiny
1475 - společenství-svatých, svatost , výměna duchovních dober , očista hříšníků  
1306 - biřmování, život-křesťanský , křesťanství , uvedení do křesťanského života  
2008 - zásluhy, život-křesťanský , křesťanství , uvedení do křesťanského života  
2757 - modlitba, život-křesťanský , křesťanství , uvedení do křesťanského života  
2046 - trpělivost, život-křesťanský , život-mravní , křesťanství , mravnost
1210 - svátosti-církve, život-křesťanský , Ježíš Kristus , život z víry , uzdravení
1285 - uvedení do křesťanského života, život-křesťanský , biřmování-potřebnost k životu   
2013 - dějiny-církve, oslava-Boha , povolání , svatost , církev
1719 - blahoslavenství, Boží-přísliby , povolání , touha-po štěstí , poslání
1878 - bližní, lidské společenství , povolání , láska-k bližnímu , poslání
2253 - láska, láska-k bližnímu , povolání , bližní , poslání
878 - posvátná služba, kněžství , povolání , služba-církve , svědectví-o Bohu
1533 - eucharistie, křest , povolání , svět-evangelizace , učedníci