Číslo paragrafu: 2018

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MILOST A OSPRAVEDLNĚNÍ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Ospravedlnění jako obrácení představuje dvě hlediska. Člověk se pod vlivem milosti obrací k Bohu a odvrací se od hříchu, a tak přijímá odpuštění a spravedlnost shůry.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2019 - ospravedlnění    
617 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, ospravedlnění , kříž , oběť-na kříži , Tridentský konil
654 - velikonoční tajemství, ospravedlnění , vzkříšení , vítězství-nad smrtí , Boží-děti
1988 - milost, ospravedlnění , přirozenost-božská , víno , vzkříšení
1995 - milost, ospravedlnění , znovuzrození   
1996 - milost, ospravedlnění , přirozenost-božská   
2020 - oslava-Boha, ospravedlnění , utrpení Ježíše Krista , život-věčný  
517 - tajemství-vykoupení, Ježíš Kristus-život a učení , ospravedlnění , poslušnost , zmrtvýchvstaní
519 - spása, Ježíš Kristus-život a učení , ospravedlnění , Přímluvce , hříchy
1446 - svátost pokání a smíření-ustanovení, hříšníci , ospravedlnění , pokání , hříchy-smrtelné
1990 - milost, odpuštění , ospravedlnění , otroctví , srdce
1991 - Boží-spravedlnost, milost , ospravedlnění   
1993 - milost, obrácení , ospravedlnění , spolupráce-s Bohem , svíce
623 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, poslušnost-Kristova , trpící-Služebník , ospravedlnění , nepravost
977 - odpuštění-hříchů, křest , evangelium-hlásání , ospravedlnění , spása
1227 - Kristova smrt, vzkříšení , život-nový , ospravedlnění  
1989 - milost, obrácení , odpuštění-hříchů , ospravedlnění , přirozenost-lidská
1994 - andělé, bytosti-duchové , milost , ospravedlnění , pád-andělů
2010 - dobra-časná, milost , modlitby-křesťanské , ospravedlnění , přátelství
402 - hřích, smrt , spása , odsouzení-lidstva , ospravedlnění