Číslo paragrafu: 2012

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MILOST A OSPRAVEDLNĚNÍ
Podnadpis (římská čísla):KŘESŤANSKÁ SVATOST
„Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému … Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho Syna, aby tak on byl první z mnoha bratří. A ty, které předurčil, také povolal, a ty, které povolal, také ospravedlnil, a ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy“ (Řím 8,28-30).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

459 -  láska, Ježíš Kristus, svatost, láska-k bližnímu, následování Krista

Vybrané dle klíčových slov:

2028 - povolání, svatost , život-křesťanský , křesťanství , poslání
1710 - povolání, poslání    
1699 - povolání, solidarita , poslání   
1086 - poslání, evangelium-hlásání , liturgie , oběti , spása-uskutečňování
1695 - hříchy, povolání , spravedlnost , odpuštění-hříchů , poslání
2465 - Boží-věrnost, povolání , pramen-pravdy , pravda , život-křesťanský
564 - Ježíš Kristus, svatost , poslušnost , pokora , život-rodiny
1475 - společenství-svatých, svatost , výměna duchovních dober , očista hříšníků  
1195 - liturgie-nebeská, světci , svátky světců , oslava-Krista v údech , světci-příklad
2013 - dějiny-církve, oslava-Boha , povolání , svatost , církev
1719 - blahoslavenství, Boží-přísliby , povolání , touha-po štěstí , poslání
1878 - bližní, lidské společenství , povolání , láska-k bližnímu , poslání
2253 - láska, láska-k bližnímu , povolání , bližní , poslání
878 - posvátná služba, kněžství , povolání , služba-církve , svědectví-o Bohu
1533 - eucharistie, křest , povolání , svět-evangelizace , učedníci
1579 - kněží, kněžství-služebné , povolání , přilnutí , srdce
1692 - Boží-děti, modlitba , povolání , přirozenost-božská , stvoření (proces)
2207 - láska, láska-k bližnímu , povolání , rodina , rodina-rodina a společnost
58 - smlouva, Písmo svaté , svatost , Ábel , Melchizedech
459 - láska, Ježíš Kristus , svatost , láska-k bližnímu , následování Krista