Číslo paragrafu: 2011

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MILOST A OSPRAVEDLNĚNÍ
Podnadpis (římská čísla):ZÁSLUHA
Kristova láska v nás je pramenem všech našich zásluh před Bohem. Tím, že nás milost spojuje s Kristem činnou láskou, zajišťuje nadpřirozený ráz našim skutkům a v důsledku toho jejich záslužnost před Bohem i před lidmi. Svatí si byli vždy hluboce vědomi, že jejich zásluhy byly čirou milostí. „Po vyhnanství na zemi doufám, že se budu z Tebe radovat ve vlasti; nechci však hromadit zásluhy pro sebe: chci pracovat jen pro Tvou lásku … V pozdním večeru tohoto života se objevím před Tebou s prázdnýma rukama, protože Tě nežádám, Pane, abys počítal mé skutky. Veškerá naše spravedlivost je ve Tvých očích poskvrněna. Chci se však obléci do Tvé spravedlnosti a dostat od Tvé lásky, abys byl na věky můj.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

492 -  Maria, Maria-neposkvrněné početí, svatost, Neposkvrněné početí, dědičný hřích 1460 -  pokání, zadostiučinění, svátost pokání a smíření, modlitba, odříkání

Vybrané dle klíčových slov:

2006 - zásluhy    
2008 - zásluhy, život-křesťanský , křesťanství , uvedení do křesťanského života  
2025 - zásluhy    
2026 - zásluhy    
2007 - Bůh-Stvořitel, zásluhy , stvořitel   
2027 - obrácení, zásluhy , život-věčný   
491 - Maria-neposkvrněné početí, Neposkvrněné početí , hříchy , zásluhy , Pius IX.
2009 - Boží-spravedlnost, přijetí za Boží děti , přirozenost-božská , zásluhy , život-věčný
646 - Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání, Lazar , život-božský , život-pozemský  
2859 - Boží-království, modlitba , modlitba-Páně , život-pozemský , basileia
710 - Boží-plán (spásy), nevěrnost , Boží-věrnost , očišťování , vyhnanství
1732 - dobro, chvála Boha , svíce , svoboda , zásluhy
679 - Ježíš Kristus-soudce, Poslední soud , milost-odmítání , věčná smrt , život-pozemský