Číslo paragrafu: 2010

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MILOST A OSPRAVEDLNĚNÍ
Podnadpis (římská čísla):ZÁSLUHA
Protože v řádu milosti patří iniciativa Bohu, nikdo si nemůže zasloužit první milost, tu, která je na počátku obrácení, odpuštění a ospravedlnění. Pod vlivem Ducha svatého a lásky si potom můžeme pro sebe i pro druhé zasloužit milosti potřebné pro posvěcení a pro růst milosti a lásky, jakož i pro dosažení věčného života. I samotná časná dobra, jako je zdraví a přátelství, si můžeme zasloužit, řídíme-li se Boží moudrostí. Všechny tyto milosti a tato dobra jsou předmětem křesťanské modlitby, kterou si vyprošujeme milost potřebnou pro záslužné skutky.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1998 -  milost, nadpřirozenost, rozum, život-nadpřirozený, transcendence

Vybrané dle klíčových slov:

1937 - dobra-časná, hřivny , kultury-různost , laskavost , lidské společenství
1964 - dobra-časná, mravní-zákon , Nová smlouva , proroci , Stará smlouva
1988 - milost, ospravedlnění , přirozenost-božská , víno , vzkříšení
1995 - milost, ospravedlnění , znovuzrození   
1996 - milost, ospravedlnění , přirozenost-božská   
1990 - milost, odpuštění , ospravedlnění , otroctví , srdce
1993 - milost, obrácení , ospravedlnění , spolupráce-s Bohem , svíce
1989 - milost, obrácení , odpuštění-hříchů , ospravedlnění , přirozenost-lidská
54 - milost, Slovo , svědectví , prarodiče , spoločenství
1998 - milost, nadpřirozenost , rozum , život-nadpřirozený , transcendence
2000 - milost, milost-posvěcující , nadpřirozený dar   
2001 - milost, milost-posvěcující    
2005 - milost, řád-nadpřirozený , život-svatých   
2017 - milost, utrpení Ježíše Krista    
2021 - milost    
2022 - milost, touha    
2713 - milost, modlitba , modlitby-vnitřní , pokora , smlouva
2166 - modlitby-křesťanské    
2018 - ospravedlnění    
2019 - ospravedlnění