Číslo paragrafu: 2009

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MILOST A OSPRAVEDLNĚNÍ
Podnadpis (římská čísla):ZÁSLUHA
Přijetí nás za děti činí nás skrze milost účastnými božské přirozenosti a může nám v důsledku daru nezasloužené Boží spravedlnosti udělit opravdovou zásluhu. Je to právo vyplývající z milosti, plné právo lásky, která z nás činí „spoludědice“ Krista a činí nás hodnými dosáhnout „slíbeného dědictví věčného života“. Zásluhy našich dobrých skutků jsou dary Boží dobroty. „Nejprve byla udělována milost, nyní se dává, co je dlužno … tvé zásluhy jsou vlastně jeho dary.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

604 -  Boží-láska, Ježíš Kristus, oběť-na kříži, usmíření, láska-k Bohu

Vybrané dle klíčových slov:

1861 - Boží-spravedlnost, hříchy , hříchy-smrtelné , lítost , milost
1953 - Boží-spravedlnost, dokonalost , mravní-zákon , zákon přirozený , lidská práva
1987 - Boží-spravedlnost, hříchy , křest , milost , ospravedlnění
1991 - Boží-spravedlnost, milost , ospravedlnění   
2543 - Boží-spravedlnost, proroci , úmysly , žádostivost , dychtivost
2830 - Boží-spravedlnost, důvěra , modlitba , modlitba-Páně , potrava-materiální
460 - přirozenost-božská, Syn člověka , Boží-Syn , vtělení , společenství-s Bohem
2006 - zásluhy    
2008 - zásluhy, život-křesťanský , křesťanství , uvedení do křesťanského života  
2025 - zásluhy    
2026 - zásluhy    
1020 - život-věčný, smrt-přechod k Bohu , viatikum , blažené patření , svět-pozemský
1406 - život-věčný, chléb-živý , tělo a krev Kristovi   
271 - Boží-všemohoucnost, Boží-spravedlnost , podstata , moudrost , jednota
1992 - Boží-síla, Boží-spravedlnost , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , křest , milost
2091 - Boží-přísliby, Boží-spravedlnost , dobro , dobrota , hříchy
505 - Ježíš Kristus-nový Adam, přijetí za Boží děti , narození-z Boha , život-z Boha , Maria-panenství
1129 - Nová smlouva, přijetí za Boží děti , svátosti-spásy , spása  
1721 - blaženost, přirozenost-božská , život-věčný   
254 - trojjedinost, přirozenost-božská , Nejsvětější trojice , jednota-božská , odlišnost