Číslo paragrafu: 200

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:"VĚŘÍM V BOHA"
Podnadpis (římská čísla):"VĚŘÍM V JEDNOHO BOHA"
Těmito slovy začíná nicejsko-cařihradské vyznání. Vyznání, že Bůh je jediný, má svůj kořen v božském zjevení Staré smlouvy a je neoddělitelné od víry v existenci Boží a je rovněž zcela základní. Bůh je jediný, existuje pouze jeden Bůh: „Křesťanská víra věří v jednoho Boha a vyznává, že je jediný přirozeností, podstatou a bytností.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2085 -  láska, láska-k Bohu, stvoření (proces), Boží-láska, počátek-světa

Vybrané dle klíčových slov:

233 - Bůh-jediný, křest , Nejsvětější Trojice , víra , božské osoby
1150 - Stará smlouva, symboly , oběti , obřízka , pomazání
190 - vyznání víry, stvoření (proces) , vykoupení , posvěcení , Nejsvětějčí trojice
192 - vyznání víry, symboly , koncily , papežové  
193 - vyznání víry, život-církve , krédo , překonávat  
197 - vyznání víry, křest , učení křesťanské , život , srdce
198 - vyznání víry, Bůh-Otec , Nejsvětější trojice , počátek , stvoření (proces)
325 - vyznání víry, Bůh-stvořitel , stvoření (proces) , svět-neviditelný , země
988 - vyznání víry, tělo , vzkříšení , vzkříšení-mrtvých , věčný život
460 - přirozenost-božská, Syn člověka , Boží-Syn , vtělení , společenství-s Bohem
228 - Bytí-svrchovanost, Bůh-jediný , Izrael , rovnost , Tertulián
13 - rozvržení, vyznání víry , svátosti , přikázání , modlitba
187 - křesťané, vyznání víry , krédo , symboly-víry  
188 - symbolon, vyznání víry , krédo , pravdy-víry , katecheze
189 - křest, vyznání víry , božské osoby , pravdy-víry , Nejsvětější Trojice
199 - Bůh-Otec, vyznání víry , nejdůležitější , Desatero , přikázání
254 - trojjedinost, přirozenost-božská , Nejsvětější trojice , jednota-božská , odlišnost
481 - přirozenost-lidská, přirozenost-božská , Ježíš Kristus , Boží-Syn  
650 - duše-Kristova, přirozenost-božská , smrt , vzkříšení  
1691 - člověk-důstojnost, přirozenost-božská , světlo , temnota , život-křesťanský