Číslo paragrafu: 1997

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MILOST A OSPRAVEDLNĚNÍ
Podnadpis (římská čísla):MILOST
Milost je účast na životě Božím; uvádí nás do vnitřní důvěrnosti života Nejsvětější Trojice. Křesťan se křtem podílí na milosti Krista, který je hlavou svého těla. Jako „adoptivní syn“ může nyní ve spojení s jednorozeným Synem nazývat Boha „Otcem“. Dostává život Ducha, který do něj vdechuje lásku a vytváří církev.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

375 -  milost-prvotní spravedlnosti, člověk, prarodiče, ráj, stvoření (proces) 260 -  jednota-božská, Nejsvětější trojice, radost, duše, bl.Alžběta od Nejsvětjší tojice

Vybrané dle klíčových slov:

2577 - důvěrný vztah s Bohem, láska , láska-k Bohu , modlitba , odevzdání se
187 - křesťané, vyznání víry , krédo , symboly-víry  
871 - křesťané, křest , poslání , povolání , Boží lid
872 - křesťané, rovnost mezi lidmi , znovuzrození , důstojnost  
873 - křesťané, rozdíly-mezi lidmi , církev-služby , církev-poslání , evangelijní rady
1671 - křesťané, liturgické slavnosti , liturgie , svátostiny , znamení kříže
1681 - křesťané, liturgické slavnosti , liturgie , naděje , pohřeb-křesťanský
2471 - křesťané, pravda , svědectví-pravdy , svědomí , život-v pravdě
2707 - křesťané, modlitba , modlitby-rozjímavé , rozjímání , kontemplace
1998 - milost, nadpřirozenost , rozum , život-nadpřirozený , transcendence
54 - milost, Slovo , svědectví , prarodiče , spoločenství
1988 - milost, ospravedlnění , přirozenost-božská , víno , vzkříšení
1989 - milost, obrácení , odpuštění-hříchů , ospravedlnění , přirozenost-lidská
1990 - milost, odpuštění , ospravedlnění , otroctví , srdce
1993 - milost, obrácení , ospravedlnění , spolupráce-s Bohem , svíce
1995 - milost, ospravedlnění , znovuzrození   
1996 - milost, ospravedlnění , přirozenost-božská   
2000 - milost, milost-posvěcující , nadpřirozený dar   
2001 - milost, milost-posvěcující    
2005 - milost, řád-nadpřirozený , život-svatých