Číslo paragrafu: 1994

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MILOST A OSPRAVEDLNĚNÍ
Podnadpis (římská čísla):OSPRAVEDLNĚNÍ
Ospravedlnění je nejvznešenější dílo Boží lásky, jež se ukázala v Ježíši Kristu a byla udělena prostřednictvím Ducha svatého. Svatý Augustin je toho názoru, že „ospravedlnění bezbožníka je větší dílo ne stvoření nebe a země“, protože „nebe a země pominou, zatímco spása a ospravedlnění vyvolených zůstávají“. Domnívá se též, že ospravedlnění hříšníků překonává stvoření andělů ve spravedlnosti, protože ukazuje ještě mnohem větší milosrdenství.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

312 -  Boží-prozřetelnost, zlo, Boží všemohoucnost, dobro, milost 412 -  dobro, hřích, vina-šťastná, sv.Lev Veliký, sv.Tomáš Akvinský

Vybrané dle klíčových slov:

328 - andělé, bytosti-duchové , tradice , Písmo svaté  
329 - andělé, bytosti-duchové , přirozenost , duch , služba
330 - andělé, bytosti-duchové , rozum , vůle , dokonalost
334 - andělé, bytosti-duchové , církev , církev-spojení s anděly , život-církve
335 - andělé, bytosti-duchové , církev , liturgie , oslava-andělů
350 - andělé, bytosti-duchové , oslava-Boha , služba-Bohu , sv.Tomáš Akvinský
351 - andělé, bytosti-duchové , Ježíš Kristus , spása , služba-Bohu
352 - andělé, bytosti-duchové , církev , lidé , pomoc
1846 - andělé, bytosti-duchové , hřích-prvotní , hříchy , hříšníci
2851 - andělé, bytosti-duchové , ďábel , démoni , modlitba
2566 - andělé, Bůh-hledání , Bůh-Stvořitel , bytosti-duchové , modlitba
391 - andělé, Satan , ďábel , pád-andělů , závist
331 - andělé, stvoření , spása , Syn člověka , služba-Bohu
332 - andělé, Boží-plán (spásy) , spása , anděl Gabriel , služba-Bohu
333 - andělé, Ježíš Kritu , klanění , užba-Bohu  
336 - andělé, křesťané , pomoc , přímluva-andělů , ochrana
362 - bytosti-duchové, bytosti-tělesné , člověk , Boží obraz , stvoření (proces)
1988 - milost, ospravedlnění , přirozenost-božská , víno , vzkříšení
1995 - milost, ospravedlnění , znovuzrození   
1996 - milost, ospravedlnění , přirozenost-božská