Číslo paragrafu: 1988

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MILOST A OSPRAVEDLNĚNÍ
Podnadpis (římská čísla):OSPRAVEDLNĚNÍ
Mocí Ducha svatého se podílíme na Kristově utrpení tím, že umíráme hříchu, a na jeho zmrtvýchvstání tím, že se rodíme k novému životu; jsme údy jeho těla, kterým je církev, ratolesti naštěpované na vinný kmen, jímž je on sám. „Skrze Ducha svatého máme účast na Bohu … Tím, že se podílíme na Duchu, stáváme se účastnými božské přirozenosti … To je důvod, proč jsou zbožštěni ti, v nichž přebývá Duch.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

654 -  velikonoční tajemství, ospravedlnění, vzkříšení, vítězství-nad smrtí, Boží-děti 460 -  přirozenost-božská, Syn člověka, Boží-Syn, vtělení, společenství-s Bohem

Vybrané dle klíčových slov:

1996 - milost, ospravedlnění , přirozenost-božská   
1995 - milost, ospravedlnění , znovuzrození   
1990 - milost, odpuštění , ospravedlnění , otroctví , srdce
1993 - milost, obrácení , ospravedlnění , spolupráce-s Bohem , svíce
1989 - milost, obrácení , odpuštění-hříchů , ospravedlnění , přirozenost-lidská
54 - milost, Slovo , svědectví , prarodiče , spoločenství
1998 - milost, nadpřirozenost , rozum , život-nadpřirozený , transcendence
2000 - milost, milost-posvěcující , nadpřirozený dar   
2001 - milost, milost-posvěcující    
2005 - milost, řád-nadpřirozený , život-svatých   
2017 - milost, utrpení Ježíše Krista    
2021 - milost    
2022 - milost, touha    
2713 - milost, modlitba , modlitby-vnitřní , pokora , smlouva
2018 - ospravedlnění    
2019 - ospravedlnění    
460 - přirozenost-božská, Syn člověka , Boží-Syn , vtělení , společenství-s Bohem
648 - vzkříšení, Nejsvětější trojice , transcendence , Boží moc  
651 - vzkříšení, Boží-přísliby , ospravedlnění-víry , důkaz-víry  
657 - vzkříšení, prázdný hrob , smrt , zmrtvýchvstání