Číslo paragrafu: 1969

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MRAVNÍ ZÁKON
Podnadpis (římská čísla):NOVÝ ZÁKON NEBOLI EVANGELIJNÍ ZÁKON
Nový zákon koná skutky zbožnosti: almužnu, modlitbu a půst a zaměřuje je k „Otci, který vidí i to, co je skryté“, a ne, aby se „ukazovali lidem“. Modlitba Nového zákona je „Otče náš“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1434 -  obrácení, pokání, modlitba, půst, almužna 2095 -  klanění, láska, láska-k Bohu, náboženství, stvoření (tvor)

Vybrané dle klíčových slov:

1753 - almužna, lež , mravnost , odsouzení-nevinného , pomluva
2101 - almužna, biřmování , kněží , křest , křesťané
2447 - almužna, bližní , chudí , krádež , láska
1970 - mravní-zákon, Nový zákon , proroci , přikázání , volba
1960 - mravní-zákon, přirozený mravní zákon , lidská práva , lidská práva , mravní-zákon
1713 - mravní-zákon, svědomí , lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní
1952 - mravní-zákon, zákon přirozený , zákony-církevní , zákony-občanské , lidská práva
1975 - mravní-zákon, lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní , věčný zákon
1976 - mravní-zákon, lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní , věčný zákon
124 - Nový zákon, Boží-slovo , církev , Ježíš Kristus , církev-apoštolská
1985 - Nový zákon, evangelijní zákon , evangelium , Nová smlouva , úmluva
1972 - láska, mravní-zákon , Nový zákon , přátelství , přítel
1959 - Bůh-Stvořitel, mravní-zákon , občanský zákon , přirozený mravní zákon , lidská práva
1963 - Bůh-Spasitel, mravní-zákon , obrácení , otroctví , Starý zákon
1964 - dobra-časná, mravní-zákon , Nová smlouva , proroci , Stará smlouva
1149 - liturgické prvky, náboženství , obřady-smysl   
2142 - Boží-jméno, náboženství , zbožnost , svoboda náboženská  
139 - evangelium, Nový zákon , Písmo svaté , Ježíš Kristus  
1983 - horské kázání, Nový zákon , evangelijní zákon , evangelium , kázání na hoře
1986 - evangelijní rady, Nový zákon , evangelijní zákon , evangelium , Nová smlouva