Číslo paragrafu: 1961

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MRAVNÍ ZÁKON
Podnadpis (římská čísla):STARÝ ZÁKON
Bůh, náš Stvořitel a Pán, si vyvolil Izraele jako svůj lid, zjevil mu svůj Zákon a tak připravoval Kristův příchod. Mojžíšův zákon obsahuje mnoho pravd, které jsou pro rozum přirozeně přístupné. Ty jsou ve Smlouvě spásy prohlášeny a potvrzeny ve své pravosti.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

62 -  Izrael, otroctví, smlouva, Mojžíš, Bůh-Spasitel

Vybrané dle klíčových slov:

62 - Izrael, otroctví , smlouva , Mojžíš , Bůh-Spasitel
63 - Izrael, kněžství , starší bratři , poznání , víra-Izraele
1639 - Izrael, láska , láska-manželská , manželská smlouva , manželství-nerozlučitelnost
2083 - Izrael, láska , láska-k Bohu , otroctví , povinnosti
2129 - Izrael, krása , láska , láska-k Bohu , obrazy posvátné
2542 - Izrael, touha-po Bohu , žádostivost , dychtivost , povolání-Izraele
605 - Ježíš Kristus-Vykupitel, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , láska-k Bohu , oběť-za všechny
1960 - mravní-zákon, přirozený mravní zákon , lidská práva , lidská práva , mravní-zákon
1713 - mravní-zákon, svědomí , lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní
1952 - mravní-zákon, zákon přirozený , zákony-církevní , zákony-občanské , lidská práva
1970 - mravní-zákon, Nový zákon , proroci , přikázání , volba
1975 - mravní-zákon, lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní , věčný zákon
1976 - mravní-zákon, lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní , věčný zákon
58 - smlouva, Písmo svaté , svatost , Ábel , Melchizedech
71 - smlouva, smlouva-s Noemem , svět , úmluva  
121 - Starý zákon, Písmo svaté , Stará smlouva  , úmluva
1980 - Starý zákon, evangelium , Písmo svaté , Stará smlouva , úmluva
1981 - Starý zákon, evangelium , Písmo svaté , Stará smlouva , úmluva
1982 - Starý zákon, evangelium , Písmo svaté , Stará smlouva , úmluva
2573 - Boží-přísliby, Izrael , modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba